Vil økt boligbygging og forenklinger gi et balansert boligmarked?

På grunn av de galopperende boligprisene i Oslo er boligpolitikk og boligpriser blitt et hett tema. Jeg er ikke imponert over bredden i tiltakene som foreslås.

 Ikke boligmangel?

I de siste dagene er det blitt hevdet at det slettes ikke er boligmangel i Oslo når vi ser at leieprisene flater ut eller går ned. Folk mangler ikke tak over hodet.

Det er nå et større tilbud av leieboliger på markedet enn boliger til salgs. Folk ønsker å kjøpe, i stedet for å leie. Forståelig nok, da det er mer lønnsomt enn noen gang å eie fremfor å leie.

Det som er synd er at pengesterke investorer kjøper opp over 35% av selveierboligene i byen for tiden, og blant annet danker ut ungdom som vil inn på boligmarkedet. I media får foreldre som kjøper til barna sine skylden for de økende prisene.

Fantastisk!

Det må da være bedre at foreldre kjøper for å hjelpe barna inn på boligmarkedet enn at spekulanter kjøper opp for utleie eller gevinst gjennom hurtig resalg.

Les også:  Kan for mange utleieforhold i sameiet skade bomiljøet

Ønsker utbyggerne økt boligbygging?

Politikerne er veldig opptatt av å øke boligbyggingen for å få et balansert boligmarked. Det høres bra ut, og hadde vi hatt nok av varierte nye boliger å selge ville selvsagt prisveksten vært lavere.

Men dette tar tid å gjennomføre. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om utbyggerne ønsker økt boligbygging eller om de heller vil beholde prispresset og bygge indrefileten i sentrale strøk av byen.

Gevinsten havner i utbyggernes lommer

Det har også vært stor satsing på forenklinger av byggeforskrifter for å få ned byggekostnadene.

Vel og bra det, men spørsmålet er om ikke gevinsten fra disse forenklingene havner i utbyggernes lommer. Enhver utbygger med respekt for seg selv og sine eiere, legger prisene på et nivå som markedet tåler, enten det er komplisert eller enkelt byggeri.

Skattlegging er den store stygge ulven

De fleste økonomer peker på at det som kan få bukt med prisveksten er å gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig for eksempel ved skattlegging av å eie egen bolig. Krav til lengre botid før man kan selge uten gevinstbeskatning og endringer eller fjerning av rentefradraget.

Dette er elementer de fleste politikere nødig snakker om. Det kjennes ubehagelig å endre på noe som veldig mange av oss velgere tjener på.

Men det er på tide å ta noen valg, spesielt når det gjelder å sette inn tiltak som prioriterer de som kjøper bolig til å bo i.

Kanskje er det også på tide å se på reglene for hvordan vi omsetter boliger, slik at ikke vanvittige budrunder og overbud fører til at det fester seg et unaturlig høyt prisnivå i markedet?

Les også :  Investorer danker ut ungdommen på boligmarkedet

Denne artikkelen er også publisert på www.boligmani.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *