Huset med hage ble ikke som lovet

Dersom du tenker på å kjøpe ny prosjektert bolig kan kanskje historien til Andrea og Richard være til nytte.  Ved hjelp av boligdama og Boligkjøpsmegling fikk de avdekket at den lovede tomten til huset de hadde kjøpt ville bli vesentlig mindre enn forespeilet.

Mange ubesvarte spørsmål

Paret søkte hjelp etter at de, noe forhastet, hadde gitt bindende kjøpstilbud på en prosjektert enebolig på Nesodden.   De var usikre på om de hadde sjekket salgsmaterialet nøye nok, og følte at mange ting var uklare og hang i luften.

Usikkerheten forsterket seg i ettertid av kjøpet da de hadde kontakt med utbygger for å få utfyllende svar.  De fikk ganske mange ulne tilbakemeldinger i retur…..

Etter at jeg fikk oppdraget, satte jeg i gang med å se gjennom salgsmaterialet og mailkorrespondanse og tok en befaring på tomten sammen med ekteparet.

Samtidig kontaktet jeg utbygger og megler for å svar på de tingene som “hang i luften”.

Dette gikk på materialvalg, tilvalg og ikke minst tomtens størrelse og beskaffenhet.  Det siste var særs spesielt for Andrea.  Ønsket om å ha en egen hage for å dyrke blomster og grønnsaker var hovedårsaken til at de ønsket å gå fra leilighet i byen til hus på “landet”.

Svarene som kom tilbake var i stor grad preget av “vi får se hvordan det blir men det ordner seg sikkert”.

Med andre ord ikke betryggende for noen som har kjøpt et hus til over  5 millioner kroner og som har klare forventninger til leveransen.

Les også:   Ikke gå i nybyggfella

Hot marked for nye boliger

I de siste par årene har nybyggmarkedet vært veldig hot og utbyggerne ønsker derfor å få boligene raskt ut for salg.  Det medfører at de ofte ikke har tatt stilling til en rekke detaljer rundt kvalitet og utforming før boligene legges ut for salg.

Dette så ut til å være tilfelle i det aktuelle prosjektet til Andrea og Richard.  Og det så heller ikke ut til at det ble tatt raske beslutninger etter som vi spurte og grov underveis.

Tilliten til utbygger ble etter hvert ganske tynnslitt og paret var langt fra sikre på om de hadde gjort et kjøp som var riktig for dem.

Å trekke seg fra et bindende kjøpstilbud ville imidlertid medføre risiko i form av avbestillingsgebyr i størrelsesorden kr 250.000 og ansvar for resalg. De vurderte allikevel seriøst å gå den veien.

Image-1                              Andrea og Richard  – befaring på tomten

Tomten var langt mindre enn lovet

I mellomtiden hadde utbygger oppdaget at han kommuniserte med  krevende kunder som attpåtil hadde med seg en rådgiver.  Og de tok tydeligvis  derfor en en ekstra runde med seg selv.

Dette medførte at vi gjennom megler fikk beskjed om at de hadde kontrollmålt tomten, og denne var ikke 385 kvm men 310 kvm.  Det vil si  75 kvm   mindre eller 20% arealavvik!

På denne bakgrunn ble kjøper tilbudt å trekke seg uten omkostninger.
Prisavslag kom imidlertid ikke på tale da det var tatt forbehold om tomtens størrelse i prospektet! Spørsmål om prisavslag er selvsagt høyst diskutabelt med et så stort avvik, men da Andrea og Richard nå ønsket å trekke seg fra kjøpet  gikk vi ikke videre med dette.

Alt i alt en lykkelig slutt, men ikke uten stress og bekymringer for Andrea og Richard.

De har nå hatt en lang ferie før vi fortsetter boligjakten sammen, fortrinnsvis en brukt bolig denne gangen

Søk profesjonell hjelp.

De sier dette om opplevelsene med nyboligmarkedet:

“Vi er glade for at vi fant frem til Boligkjøpsmegling og fikk profesjonell hjelp til avklaringer og til å pushe på utbygger.  Og ikke minst ivareta våre interesser som kjøpere.  Det er slettes ikke enkelt å kjøpe en bolig du ikke kan se eller føle på. Megleren som selger en ny bolig jobber for utbygger og ivaretar ikke nødvendigvis dine interesser når du skal kjøpe.”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *