Ikke gå i nybyggfella

Markedet for prosjektboliger eller nye boliger er svært godt for tiden og en del prosjekter blir så å si utsolgt allerede ved lanseringen.  Hva bør du passe på for ikke å gå i nybyggfella? 

 • Salgsmaterialet og prospektet.
  Bilder og perspektiver er kun illustrasjoner på hvordan det ferdige produktet kan bli.
 • Leveransebeskrivelsen
  som skal beskrive hvilken du standard du får er veldig viktig å lese nøye.
  Er det mye forbehold og vage formuleringer må få klarlagt dette ved å spørre.
 • Muligheter for tilvalg og endringer
  er viktig da den generelle standarden som oftest ikke er spesiell høy, og du vil ha behov for oppgraderinger og endringer av planløsning. Selv om dette koster ekstra kan det være verdt pengene for å få en mer fleksibel bolig både for deg og eventuelle senere kjøpere. I henhold til Bustadoppføringslova § 9 har du rett til endringer og tilleggsarbeid som står i forhold til den generelle leveransen.  Mange utbyggere ser på tilvalg som noe skikkelig «træl» som krever arbeid og kundeoppfølging og vil kunne være kjipe på hva som tilbys.
  coloured swatches and paint pot and paintbrush on white background
 • Beliggenhet og utsikt.
  I et nyboligprosjekt vil prisene ofte variere svært mye innad i prosjektet.  Dette er fordi bedre intern beliggenhet er den viktigste prisfaktoren.
  Med andre ord er det dette du betaler for.  Prøv å få best mulighet sikkerhet rundt det som loves ved å ta en tur på tomten, forlange å få se modeller, skisser og soldiagram som sannsynliggjør det som loves i prospektet.
 • Ferdigstillelse  og overlevering
  Her er det mye vage formuleringer ute og går selv om reglene for bindende informasjon er skjerpet inn de siste årene.    Sjekk formuleringen om dette og om de har angitt et tidspunkt for når du skal få angitt siste frist for overtakelse av boligen.   Utbygger kan være tilbakeholdne med å gi eksakte tidspunkt fordi forsinkelser etter Bustadoppføringslova gir kjøper på krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen.  Med dagens priser kan det fort bli penger av dette.
 • Utbygger
  Sjekk hvem som står bak utbyggingen hvis dette ikke er oppgitt i prospektet.  Seriøse aktører vil være mer tilbøyelige til å fullføre i tide og følge opp reklamasjoner da de er avhengige av et godt omdømme i markedet.  «Av og på» investorer kan være både mindre profesjonelle og kanskje også mer kyniske.
 • Eiendomsmegler
  er ansvarlig for innholdet i prospektet.  En del meglere velger å skrive sitt eget informasjonsskriv ved siden av prospektet.  De er da ansvarlig for det som står i dette.  Har de ikke laget dette er de ansvarlig for opplysningene i det generelle prospektet.   Glem heller ikke at megler er betalt av utbygger for å få solgt flest mulig boliger til høyest mulig pris.  Han/hun er ikke din rådgiver som kjøper.  Det er ikke sikkert at megler anbefaler den boligen som er best for deg og ditt behov, sannsynligvis har han målet om å få solgt flest mulig boliger raskest mulig forrest i pannebrasken.
 • Pris
  Utbygger vil alltid prøve å maksimere sitt overskudd og minske sin risiko.  Så selv om nye boliger som oftest selges til fastpris vil utbygger legge prisene så høyt som mulig i forhold til hva markedet kan tåle.  Du bør derfor prøve å sammenligne med andre prosjekter og bruktboligprisene i området hvor prosjektet ligger.  I de siste årene har prisforskjellen mellom nye og brukte boliger, den såkalte nyboligpremien, minket kraftig.

Det var noen tips fra en som tidligere har sittet på utbyggersiden i et større nyboligprosjekt.f

Her kan du lese om hva som kan gi rett til erstatning hvis boligen ikke svarer til forventningene  prospektet

Tenker du på å kjøpe ny bolig og trenger noen råd er det bare å ta kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *