Hva er mellomfinansiering ?

Jeg har tidligere i innlegg gått inn for at det under visse forutsetninger er lurt å kjøpe ny bolig før man selger den gamle.   I så tilfelle er det lurt å sørge for å ha tilsagn på mellomfinansiering fra banken din.

Midlertidig lån
Mellomfinansiering er et midlertidig lån som:

  • Gjør det mulig å kjøpe/overta ny bolig før du har solgt og fått oppgjør for den gamle
  • Er avdragsfritt og som regel har en løpetid på 6 måneder
  • Nedbetales når du har fått utbetalt egenkapitalen som var bundet opp i den leiligheten du selger/flytter fra

Mellomfinansiering gir deg fleksibilitet

Det er lurt å prøve å time overtakelse av ny bolig og fraflytting av gammel bolig så nær hverandre i tid som mulig, men det er ofte vanskelig å få dette til.  Kanskje er det nødvendig å avtale kort overtakelsestid for å få tilslaget på drømmeboligen.  Eller kanskje ønsker de som kjøper din bolig til en god pris en litt lengre overtakelsestid.  Ved høyt rentenivå blir mellomfinansiering dyrt, men i dagens rentemarked er det ikke så store kostnader forbundet med dette.  Dermed kan du ta deg råd til å være mer fleksibel når du kjøper og selger.

Søk mellomfinansiering samtidig som du søker ordinært lån

I noen tilfeller vil ikke banken gi mellomfinansiering.  Det er derfor viktig at du tar opp dette spørsmålet samtidig som du søker det ordinære lånet slik at du vet hva du har å forholde deg til .  Litt kjedelig å oppdage at du ikke får mellomfinansiering når du er midt i en budrunde.  Dersom du ikke får tilsagn på mellomfinansiering vil det være lurest å selge den gamle boligen før du kjøper ny.  Noen ganger kan banken kan også sette som betingelse for å få lån at du må selge før du kjøper noe nytt.    Det siste gjelder når banken anser at du har stramme rammer i forhold til egenkapital og betjeningsevne.  Du kan likevel få kjøpt deg en god bolig.  Suksessen ligger i god planlegging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *