Boligannonsen – reklame eller relevant informasjon ?

Det er for tiden stort utbud på spesielt mindre leiligheter i Oslo. Ikke sjelden har fire-fem aktuelle objekter visning på samme tid, og kun i én time. Da må du velge hvilke du vil se på ! Vi spør oss – gir boligannonsen nok informasjon til at vi kan foreta dette valget?

Overdrivelser og bagatellisering
Bilder tatt med vidvinkel og overdreven bruk av superlativer kan medføre at boligen fremstår som mer attraktiv enn hva tilfellet er. Når nøkkelinformasjon som kanskje kan virke prisdempende eller negativt samtidig er utelatt eller ”godt gjemt”, kan dette medføre at potensielle kjøpere velger å gå på ”feil” visning.

Her er noen eksempler:

  • Etasje blir ofte ikke skrevet eksplisitt dersom leiligheten ligger i 1. etasje. Først når du kommer ned til teksten som beskriver innholdet og de enkelte rom er dette tatt med og noen ganger er det helt utelatt.
  • 1 roms leiligheter blir omtalt som 2 roms selv om det bare er sovealkove i leiligheten
  • 2(3) roms brukes selv om det tredje rommet ikke er et godkjent oppholdsromkForkjøpsrett for boligbyggelag (for eksempel OBOS eller Usbl) blir ikke omtalt i annonsen.
  • Først i prospektet blir dette nevnt og noen ganger er det ikke omtalt i det hele tatt.
  • Plantegning er ikke med i annonsen. Plantegning gir deg muligheten til å vurdere hvorvidt din planlagte bruk av leiligheten og møblering er gjennomførbar

 Umulig å få med alt i annonsen
Det kan innvendes at det er umulig å få med alt i en annonse.   Laster man ned prospektet eller bestiller dette vil som regel de fleste forhold fremkomme et eller annet sted der. Dette fordi megler og selger er underlagt strenge regler når det gjelder opplysningsplikt og unnlatelse av å nevne viktige elementer kan medføre økonomisk ansvar i ettertid. All nøkkelinformasjon bør med i annonsen

Kjøpere blir ofte rådet til å gå igjennom prospekt i god tid før visning slik at de kan spørre megler om uklare forhold på visningen. Dette er et godt råd, men kanskje noe vanskelig å oppfylle i en travel hverdag . Uten å ha statistikk på dette vil vi påstå at de færreste har lest igjennom prospektet før de går på visning. Derfor er det viktig at all nøkkelinformasjon er med allerede i annonsen.

Nyhet fra VG september 2014 🙂

Fjernet fjell VG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *