Slik skaper du deg din egen drømmebolig

Har du vært på mange visninger uten å finne boligen som har den planløsningen du ønsker deg.  Prøv å løfte blikket og se potensialet.  Og ikke la manglende kunnskaper hindre deg.  Det er hjelp å få.

select color swatch to paint wall - rendering

Se etter fremtidig potensiale
En god del av våre kunder ender opp med å kjøpe boliger som slik den fremstår, ikke fullt ut tilfredsstiller kravene og forventningene de hadde på forhånd.  Dette skyldes dels realitetsorientering i løpet av prosessen, men også ofte at de med vår hjelp ser et fremtidig potensiale i kvadratmeterne de kjøper.

Her er noen viktige ting du bør tenke på dersom du vil kjøpe en bolig som du må gjøre endringer i :

  • Gjør innledende undersøkelser i tidlig fase. Allerede FØR du byr på boligen bør du ha en formening om hva som KAN endres og ca hva det vil koste.  For eksempel hva som er bærevegger, hva som er tillatt å gjøre av endringer og hva som er teknisk mulig å gjøre.
  • Legg inn kostnader til endring og oppussing i budsjettet når du setter din øvre grense for budet. Det hjelper ikke med fine planer hvis du ikke har penger til å realisere dem.
  • Ikke overvurder egen innsats, sett av penger til faglig bistand og håndverkere.
  • Beregn nok tid samt penger til eventuell mellomfinansiering
  • Prøv å få en formening om hva de planlagte endringer vil gjøre med verdien på boligen i forhold til investeringen. Selv om du skal bo der selv er det alltid lurt å vite at man betaler riktig pris.  Erfaringsmessig vil smarte endringer som tilfører boligen merverdi som et ekstra rom, åpen kjøkkenløsning og bedre utnyttelse av plassen gi en høyere verdi.  Veldig dyre kjøkken og innredningsløsninger vil man som regel ikke få igjen krone for krone.
  • Når du har kjøpt boligen og skal planlegge endringene, bør du tenke på om du ikke skal bruke noen kroner på hjelp fra for eksempel interiør arkitekt. Dette forbinder mange med «jåleri» og høye kostnader.  Men du vil erfare at faglig bistand og god planlegging gir deg gode løsninger og besparelser senere.
  • Bruk håndverkere du kan stole på. Pass på at de har godkjenning som ansvarsrett for arbeider der det kreves offentlige godkjenninger. Be om anbud og pris på forhånd og følg opp fremdriften.  Sørg for å gi dem gode planer og klare beskjeder og hjelp til der du kan for eksempel med ryddig og tilrettelegging

Gå spekulantene i næringen.

Av ovenstående kan det virke skummelt å kaste seg ut i et endrings- eller større ombyggingsprosjekt.  De kundene vi har anbefalt å gjøre dette og som vi har hjulpet med koordineringen, har vært veldig fornøyd med resultatet.   De har fått en bolig som de føler seg hjemme i samtidig som de har sikret eller økt verdien på boligen.
Vi ser at mange av boligene med potensiale blir kjøpt av spekulanter som ofte pusser opp så billig som mulig for maks profitt.  Hvorfor ikke gå disse i næringen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *