Bør negativ informasjon om boligen være med i annonsen?

Leser at Forbrukerombudet vil arbeide for at også negativ informasjon om boligen skal med i salgsannonsen på internett.

Negative ting blir ikke nevnt før i salgsoppgaven.
Eventuelle negative faktorer blir først omtalt i salgsoppgaven.  Dette mener Forbrukerombudet er feil, da mange boligkjøpere bruker kort tid på å sette seg inn i dokumentasjonen.  Om det å omtale negative forhold ved boligen vil bli en del av det offisielle regelverket for markedsføring av boliger, er uvisst, men at det trengs er oppstramning av praksis er helt sikkert.

Vi har tidligere skrevet om dette under tittelen, “Boligannonsen – reklame eller relevant informasjon?”

rødvin og lys

Negativ informasjon i markedsføring er “naturstridig”
Konklusjonen i vårt blogginnlegg er at mange viktige ting blir utelatt i annonsen, noe som fører til at kjøperne enten ikke får det med seg når de får resten av salgsmaterialet, eller det fører til at de går på unødvendige visninger.  Dette er synd, og meglerne bør i første rekke sørge for at ALLE viktige ting som for eksempel etasje og plantegning er med i annonsen.  Deretter kan man håpe at salgsannonsene blir mer informative ved at negative ting også kommer med.
Men å påtvinge negativ informasjon inn i en markedsføringsannonse som er betalt av selger virker nærmest naturstridig.  Uansett hvor mange regler som lages vil det i annonseringen bli lagt vekt på det positive i den hensikt å folk på visning og høyest mulig pris for boligen.

Få sanksjonsmuligheter 
Den jevne forbruker har få sanksjonsmuligheter når det gjelder brudd på markedsføringsloven.  Dette har vi blant annet sett i flere saker med lokkepriser.  I en sak hvor negative ting ikke er nevnt i en annonse vil forbrukeren stå enda svakere.  Det vil bli henvist til opplysninger i salgsoppgaven og kjøpers undersøkelsesplikt.

Kunnskap er makt
Snarere enn enda flere regler i markedsføringsloven tror jeg at løsningen er å tilføre kjøper kunnskaper om hvordan bolighandelen i Norge virker samt tilby gode rådgivningstjenester.  Dette jobber vi i Boligkjøpsmegling med hver dag.

Trude Larsen
T: 950 37 330

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *