Derfor skal du tenke over kostnadene ved å eie hytte

Av: Dato: Rådgivning

Hyttemarkedet har endret seg radikalt siden pandemiårene, selv om prisene steg med 10% i 2022.

Stigningen skjedde i første del av 2022. For omsetningsvolumet sank med 30% og har ikke vært lavere siden 2015.

Det vil nok bli salg av hytter i årene fremover. Men med tanke på renteøkninger og kostnadene ved å eie en hytte, vil vi nok se et mye mer moderat marked.

Tenker du på å kjøpe hytte er det viktigere enn noensinne  å tenke på hvor mye du vil komme til å ha lyst og anledning til å bruke den. Ta en vurdering på om kostnadene vil stå i stil med den økte livskvaliteten du og familien vil kunne få.

Dette er egentlig det viktigste spørsmålet du stiller deg selv.

For det koster, og et hyttekjøp vil sannsynligvis for de fleste, føre til at du må kutte budsjettet for utenlandsreiser og andre fritidsreiser og prioritere opphold på hytta.

Gadd vite om en del av dem som selger hytta nå er folk som, etter få år, har oppdaget at hyttelivet ikke var noe som passet dem allikevel?

Det vet vi foreløpig ikke noe om. Men det kommer det nok undersøkelser på etter hvert

Kommentarer (0)

Kostnader til strøm og oppvarming. Dette bør du være obs på ved boligkjøpet

Av: Dato: Rådgivning

Her er en viktig påminnelse til deg som skal kjøpe bolig i disse tider. Vær oppmerksom på kostnader til strøm og varme- og varmtvann. Undersøk dette nøye, og spesielt hvorvidt opplysninger i salgsmaterialet er oppdatert.

Det er spesielt viktig å være klar over dette når det gjelder leiligheter i boligselskap hvor det betales et a- konto beløp for varme og varmtvann i felleskostnadene. Dette beløpet er beregnet ut ifra normale fjernvarme og strømpriser og sannsynligvis ikke justert opp som følge av de rekordhøye prisene vi opplever nå om dagen.

Systemet fungerer slik at boligselskapet som enten har fjernvarmeforsyning eller fyrkjele (elektrisk) i  legger ut for de samlede kostnader for fellesskapet. Beboerne betaler et beregnet a-konto beløp pr måned inn til boligselskapet. Og så har de fleste installert individuelle målere hvor forbruket avregnes en gang pr år. Når avregningen for 2021 og 2022 kommer, i 2022 og 2023 vil, vil kostnadene i de fleste tilfeller bli adskillig høyere enn det som er innbetalt a konto. På grunn av den store prisøkningen.

Denne regningen skal sendes til selger for perioden før overtakelse, det er ikke noe du som kjøper står ansvarlig for før etter du har overtatt boligen. Men det kan tenkes å oppstå problemer og uenighet, eller at selger ikke er søkegod. Da kan det tenkes at du kan bli krevet for dette.

Derfor bør du, for å sikre deg 100%, ta opp dette med megler i forbindelse med kjøpet. Og sørge for klare avtaler, for eksempel i kjøpekontrakten. En godt spørsmål kan ikke gjentas for ofte. Kanskje skal du til og med sørge for at det ble holdt igjen noen penger i oppgjøret? Men det vil antageligvis ikke megler være så glad for. Er heller ikke sikker på lovligheten her, så kanskje er jeg på litt tynn is. Uansett vær obs på problemstillingen!

Uansett pass på dette:

Overtar du en bolig i løpet av denne vinteren med et a-konto beløp som er for lavt bør du sørge for å sette av penger til etterslepet. Så slipper sommerferien 2022 å gå fløyten…..

I vårt sameie, hvor jeg sitter i styret, har vi nettopp økt a-konto beløpet kraftig for å spare folk for alt for store regninger i 2023. Og for å sikre sameiets likviditet.  Når det selges leiligheter her vil det nyea-konto beløpet fremkomme i salgsoppgaven.

Men som sagt, vil nok ikke alle boligselskap gjøre dette.

Så vær obs og følg med!

 

Kommentarer (0)