Hvorfor informerer ikke megler mer konkret om utbygginger og reguleringer?

Av: Dato: Rådgivning

Jeg leser veldig mange salgsoppgaver.  Et generelt inntrykk er at informasjonen om reguleringsplaner og utbygging av infrastruktur og planer om ny bebyggelse veldig sjelden blir forklart og beskrevet.  Isteden blir det henvist til reguleringsplaner, kommuneplaner og nettsider fra Oslo Vegvesen.   

Er dette forbrukervennlig Nei absolutt ikke.

Her kommer en historie fra virkeligheten

Tenk deg at du er interessert i en bolig som vil bli berørt av den nye utvidelsen
av E18 ut fra Oslo.  Slik som den jeg sjekket for en kunde her om dagen.

Hva vil kjøper vite om planene?

Jo – hvordan de vil berøre akkurat denne boligen.

For eksempel:

  • Kommer veien nærmere er der den er i dag?
  • Vil den ligge åpent i dagen eller over et lokk?
  • Blir veikryssene endret og får det noen innvirkning?
  • Er det noen hus mellom veien og huset som skal rives?

Ble dette beskrevet på en konkret og lettfattelig måte i salgsoppgaven?

I form av en skisse som viser akkurat området rundt boligen eller formuleringer med ord som forteller hva som vil skje?

Nei!

Det som er opplyst er at det vil bli veiarbeid i mange år.  Deretter blir det henvist til ulike lenker og sider fra Oslo Veivesen.  Som det ikke er rett frem å finne frem i.

Jeg holdt faktisk på ganske lenge for å finne ut hva som kommer til å bli endret utenfor huset som var til salgs.  Til slutt fant jeg ut at det skulle rives 3 hus i front for å gi plass til anleggsarbeid og veiutvidelse.  Og komme endringer i veikryss som ville berøre huset.

Det så ikke så så positivt ut.  Og det var i høyeste grad informasjon som kjøpere burde få servert på et sølvfat i salgsoppgaven.

Jeg undrer meg på årsaken til at slike forhold omtales så lite konkret i salgsoppgavene.

For ovennevnte er snarere regelen enn unntaket.

Er det latskap fra megler? 
Mye enklere  å slenge inn noen linker til nettsider enn å sette seg nøye inn i saken. Og bruke tid på å beskrive.

Eller er det taktikk for ikke å sette fokus på negative faktorer?
Det er verdt å merke seg at når et forhold er nevnt og det er vist til steder hvor innhold kan sjekkes, er kjøper ansvarlig dersom ubehagelig kunnskap og endringer skulle dukke opp senere.  Uansett hvor lite tilgjengelig informasjonen måtte være.

Dessverre tror jeg fenomenet ofte skyldes en motvilje om å informere i detalj og dermed stå i fare for å fremheve forhold som kan oppfattes som negativt for potensielle kjøpere.

Selv om jeg  også har opplevd at mange meglere ikke vet så mye om hva som skjer utenfor boligen når jeg spør før eller på visning.

Uansett årsak synes jeg denne praksisen rett og slett er veldig slapp og svært lite kjøpervennlig.

Ja, til og med  kanskje lite selgervennlig.

For hvis en kjøper ikke klarer å få oversikt over hva som egentlig kommer til å skje i nærområdet, blir hen usikker og lite lysten på å legge inn bud.

Megler blir godt betalt av selger.  Da bør det kunne forventes at hen tar seg jobben med å sette seg inn i planer og beskrive dette på en god og forståelig måte.

Les også:   Reguleringsplaner til besvær

Behov for presise regler ?

Fra 1.1.22 får vi forbedringer i beskrivelse av boligens tilstand gjennom  egen forskrift om tilstandsrapport .  Hva som skal sjekkes og opplyses blir listet opp i detalj.   Da kan hverken takstmann, selger eller megler slippe unna med omtrentlige beskrivelser.

Supert !

Spørs om det ikke også skulle vært laget detaljerte regler på hvordan planendringer og utbygginger skal beskrives i salgsoppgaven.

Jeg er klar over at det finnes generelle regler om de mest innlysende og tidsnære planer må omtales.  Men ser vi på praksisen er dette tydeligvis ikke bra nok.

Les også:    Derfor blir det tryggere å være boligkjøper fra 1.1.2022

PS:    Vi bestemte oss for ikke å gå videre med boligen pga for mye usikkerhet i flere forhold.

 

Kommentarer (0)

Kjøp av bolig. Reguleringsplaner til besvær.

Av: Dato: Rådgivning

Du som skal kjøpe bolig er sannsynligvis også interessert i hva slags bygg og virksomhet som drives i nabolaget og hvilke planer det er for området.  Da vil reguleringsplaner og informasjon om plansaker være viktige informasjonskilder.

Men hvor opplysende er det som vedlegges fra meglerne i selgers salgsoppgave? 

Ofte svært lite opplysende er min påstand.  For å ha “ryggen fri” og påse at selgers opplysningsplikt overholdes, blir det ofte pøset på med papirer og utdrag fra diverse plandokumenter i salgsoppgaven.  Eller henvisning til hele kommuneplaner.

Vanskelig å skille ut det vesentlige

Det er ikke gitt at kjøperen, som oftest en vanlig forbruker, skal kunne skille ut det som er vesentlig og uvesentlig i disse papirene.  Som boligkjøpsrådgiver og utdannet eiendomsmegler, sliter jeg også ofte med å finne å sile ut den vesentlige informasjonen.  Det kan ta ta tid å finne ut hva som egentlig er planlagt i området. Jeg oppfordrer ofte kjøper til å spørre megler, helst skriftlig, om det er noen umiddelbare planer om utbygging i nærområdet som vil berøre den aktuelle boligen.  Dersom megler må svare skriftlig tilbake vil han eller hun som regel legge seg litt i selen for å gi riktig svar.  Hvis ikke har megler sviktet sin undersøkelses og opplysningsplikt.  Denne plikten er til stede uansett om det kommer et spørsmål fra potensiell kjøper eller ikke; I henhold til Eiendomsmeglerlovens § 6-7, pkt 10 er oppdragstaker – les eiendomsmegler -“pliktig til å gi skriftlig informasjon om endelige offentlige planer som kan ha betydning for handelen”.

De fleste kommuner har informasjon om planer og planområder på nettet.  I Oslo finner du det på planinnsyn.  Er det en mindre kommune kan du ringe og snakke med de som driver med plan og utbygging, og du vil som regel få god service.

Megler bør undersøke og informere konkret

Det mest forbrukervennlige vil være at eiendomsmegleren tar seg tid til å undersøke og informere om pågående plansaker som berører eiendommen som er til salgs.  Desto enklere det er å finne ut hvilke planer som berører eiendommen jo større plikt har eiendomsmegleren til å informere. For eksempel hvis han eller hun bare kan klikke seg videre på kommunens nettsider å finne informasjonen. Dette bør være et minstekrav. Praksisen varierer fra megler til megler.  Noen nøyer seg med å hente inn standard plandokumenter og legge disse i salgsoppgaven.

Sjekk på kart

Lurer du på om det er områder som er egnet for utbygging i nærheten av boligen du vil kjøpe, kan du  få litt hjelp av å titte nøye på kartet på finn.no.  Zoom inn og se hvilke bygninger som omgir boligen eller leilighetsbygget.  Er det et etablert område som er fullt utbygget er det mindre sannsynlig at det kommer noe nytt som vil påvirke boligen på en negativ måte.

Til slutt er det viktig å påpeke at du aldri er 100% forsikret mot at det kan komme bygninger eller anlegg i nærheten av boligen du kjøper.  Selv om det å endre vedtatte reguleringsplaner er en krevende prosess som ofte ikke fører frem.

Er du i tvil om noe rundt dette i forbindelse med en bolig du vil kjøpe, er det bare å ta kontakt. Så finner vi ut av det.

 

 

Kommentarer (0)