Boligene vil bli annonsert med nye begreper for areal fra 1.1.24. Les hvordan det blir

Av: Dato: Rådgivning

Det er vedtatt nye regler for måling og opplysning om areal for boliger fra 1.1.24.  De vil bli brukt i takstrapporter.  Men også Eiendomsmeglerne plikter å bruke disse betegnelsene når de legger ut boliger for salg.  Det er viktig for deg å vite hvilke areal som er medregnet i boligen og ikke, så dette må du få med deg.

Endingene i de nye arealreglene er i hovedsak disse

 • Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» skal ikke lenger benyttes.
 • Boligens areal skal oppgis i BRA (bruksareal)
 • BRA deles i underkategoriene BRA-i, BRA-e, BRA-b
  • BRA -i  står for internt bruksareal og er alt areal INNENFOR boenheten  (også boder og slikt som ikke var med i P-rom tidligere)
  • BRA-e   står for eksternt bruksareal og er arealet av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
  • BRA-b står for innglasset balkong og er arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når
   denne er tilknyttet boenheten.
 • Disse tre begrepene er det viktigste du må kunne og som du må forholde deg til i de fleste boligene.

Eksempel er vist i illustrasjon øverst.  Kilde:  Informasjonsskriv fra Eiendom Norge

Det er også noen tilleggsbestemmelser.  Som blir litt komplisert og gjør oss litt svimle.
Foreslår at du slår opp dette hvis det brukes i en bolig du ser på.  Stort sett gjelder det hvis det er loft og skråtak og åpne balkonger.

Hvorfor dette er endret vet jeg ikke.  Det er en komite fra takst-, bygge- og eiendomsmeglerbransjen som har utarbeidet reglene.

Personlig synes jeg det er greit at P-rom forsvinner da boden er en del av boligen, særlig i leiligheter.  Som kan benyttes som både bod, walk-in garderobe og lite kontor alt etter størrelse.  Eller tas ned hvis man ønsker å utvide oppholdsarealet.

Boligpriser hos Eiendomsverdi, som bransjen (og jeg selv) bruker til å sammenligne m2 priser på boliger bruker P-rom som utgangspunkt.  Hvis vi plutselig begynner å bruke BRA-i (som vil være større areal) blir det som å sammenligne epler og pærer.  Så her blir det overgangsordninger.
Så vær oppmerksom hvis du sammenligner m2 prisen på en bolig som blir lagt ut etter 1.1.24 med en som er solgt tidligere.

Da følger jeg utviklingen videre og skriver mer hvis det oppstår andre dilemmaer i forbindelse med endringene.

 

 

Kommentarer (0)