Derfor skal du tenke over kostnadene ved å eie hytte

Av: Dato: Rådgivning

Hyttemarkedet har endret seg radikalt siden pandemiårene, selv om prisene steg med 10% i 2022.

Stigningen skjedde i første del av 2022. For omsetningsvolumet sank med 30% og har ikke vært lavere siden 2015.

Det vil nok bli salg av hytter i årene fremover. Men med tanke på renteøkninger og kostnadene ved å eie en hytte, vil vi nok se et mye mer moderat marked.

Tenker du på å kjøpe hytte er det viktigere enn noensinne  å tenke på hvor mye du vil komme til å ha lyst og anledning til å bruke den. Ta en vurdering på om kostnadene vil stå i stil med den økte livskvaliteten du og familien vil kunne få.

Dette er egentlig det viktigste spørsmålet du stiller deg selv.

For det koster, og et hyttekjøp vil sannsynligvis for de fleste, føre til at du må kutte budsjettet for utenlandsreiser og andre fritidsreiser og prioritere opphold på hytta.

Gadd vite om en del av dem som selger hytta nå er folk som, etter få år, har oppdaget at hyttelivet ikke var noe som passet dem allikevel?

Det vet vi foreløpig ikke noe om. Men det kommer det nok undersøkelser på etter hvert

Kommentarer (0)

Lønner det seg å investere i hytte ?

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

14. desember

Omsetning og prisene for hytter var rekordhøye i 2020 og frem til annet halvår 2022. Vil dette fortsette og kan du regne med stor fortjeneste hvis du kjøper en hytte ?

Svaret på dette tror jeg ganske sikkert må bli NEI.

Korona årene ga et ekstra puff til et allerede aktiv hyttemarked.  Folk måtte og ville, feriere i Norge og det var god tilgang på rimelig kapital.  Det førte til spinnville tilstander.

Slik er det ikke lenger.  Renta har gått kraftig opp og prisøkninger, spesielt på strøm påvirker folks vilje og evne til å investere i fritidseiendom.

Før 2012 og frem til i dag, har det vært en grei prisutvikling på hytter her i landet.  Medregnet 2020 og 2021 har prisøkningen faktisk vært høyere enn for boliger i samme tidsrom.  Men, vi må nok trekke litt fra og anse årene 2021 og 2022 som unntaksår.

Fra høsten 2022 er prisene på vei nedover igjen, men vi vet ikke hvor mye.  Det første som skjedde utover i 2022, var at volumet gikk kraftig ned, uten at prisene fulgte etter.  Men opptellingen på slutten av året vil nok vise en prisnedgang.  De fleste eksperter spår også nedgang i 2023. Om nedgangen vil spise opp hele oppgangen i 2020 og 2021 gjenstår å se.  Sannsynligvis ikke.

Illustrasjon viser gjennomsnittlig prisutvikling i et samlet hyttemarked.  Kilde :  Eiendom Norge

Hyttehold blir dyrere
Det er ikke bare selve prisen på hytta som avgjør om folk vil kjøpe hytte.  I den senere tid er det blitt  mer fokus på hva det koster å holde en hytte.  Ikke minst med tanke på de høye strømutgiftene.  Dette, sammen med eiendomsskatt og kommunale avgifter gjør at det kan koste en del tusen kroner hver måned å holde hytta, selv når den ikke brukes.  Brukes hytta lite, kan døgnprisen bli svært høy.

Dette vil nok spille en stadig større rolle når folk skal beslutte om de vil kjøpe hytte eller ei, hva slags hytte de vil kjøpe og hvilken pris de vil betale.  Ved siden av rentenivå og tilgang på kapital selvfølgelig.

Som for boligmarkedet spiller tilbud og etterspørsel inn på prisen.  Vil mange som har kjøpt hytte de senere år, selge igjen fordi det blir for dyrt å holde den eller fordi det viser seg at de bruker den svært sjelden?

Som for boligmarkedet vil et stort tilbud kombinert med lavere etterspørsel garantert gi lavere salgspriser.

Hvis du tenker på å kjøpe hytte vil jeg råde deg til å følge med på prisene et stykke ut i 2023.  Da vil vi nok se at den reduserte etterspørselen gir seg utslag i fallende priser.  En utvikling som det er mulighet for at vil holde seg noen år.  I det minste vil vi nok se en utflating eller beskjedne prisøkninger i årene fremover.

Mitt råd er derfor, tenk deg godt om og ikke se på hytte som en investering, men som en kilde til økt livskvalitet for deg og familien.

 

Kommentarer (0)