Privat bud fører til at jeg må fullføre kjøpsprosessen uten meglers hjelp

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

19. desember

En del kjøpere tror at hvis de gir bud direkte til selger og dette aksepteres, så må resten av salgsprosessen foretas privat.  Det kan føles litt overveldende å ta ansvar for.  Men, stemmer dette?

NEI, det stemmer ikke.  Det er kun selve budgivningen som foregår privat mellom kjøper og selger.  Det er fordi loven ikke tillater at megler er mellommann ved bud direkte til selger.  Dersom selger godtar budet vil det bli registrert i meglerens salgssystem og prosessen fortsetter som vanlig hvor megler utsteder kjøpekontrakt osv.

Du må også regne med at  selger høyst sannsynlig vil spørre megler til råds om privat bud som er mottatt.  For å få en tilbakemelding på om dette er noe som bør aksepteres eller ikke.   Kanskje vil megler råde selger til å vente på budrunden, det kommer an på prisen og hvordan markedet er akkurat da.  Uansett er det selger som tar den endelige avgjørelsen.

I høringen om ny Eiendomsmeglerlov har det nedsatte Lovutvalget drøftet om privat bud eller bud før visning (også kalt kupping) skal være tillatt.  Den samme drøftelsen er tatt opp angjeldende lukket eller hemmelig bud hvor du som kjøper tar forbehold om at kun selger og ikke andre interessenter får vite om budet ditt.  Flertallet foreslår at lukket bud skal forbys, men at privat bud til selger fremdeles skal være tillatt.

Jeg mener at det vil være galt å fjerne disse mulighetene ved lov, fordi det vil virke negativt på kjøpers  kjøpers mulighet til å påvirke budrunden.   Og de kan være nyttige verktøy i en del tilfeller. Verktøy som jeg ha benyttet med hell sammen med noen av mine kunder.

Her kan du lese en kronikk jeg fikk publisert i Dagens Næringsliv om temaet og gjøre deg opp en mening.

Utklipp fra Dagens Næringsliv.

Kommentarer (0)