Det er best å vente med å kjøpe bolig siden prisene faller

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

21.desember
Mange mener at det er risikofylt å kjøpe bolig nå, siden prisene faller. Gullalderen for boliginvesteringer er forbi, og det er stor fare for å tape på boligkjøpet.

At tidene med de store fortjenestene på boligkjøp er over for en stund, er nok sant.  Men det betyr ikke at det ikke kan være mye som taler for å kjøpe bolig fremover.  Med de rette perspektivene og grepene kan du gjøre et trygt og godt kjøp.

La oss først se på noen tall:

Prisene har sunket med 6% fra oktober til og med november.  Det forventes også fall i desember og i 2023, særlig de første månedene.  Deretter forventes at prisene vil stige igjen.  Med lokale forskjeller.  Mange eksperter mener at prisene vil starte med å stige tidligere i Oslo enn i landet forøvrig.  Her er  befolkningsøkningen og etterspørselen størst.

Statistisk Sentralbyrå sitt seneste anslag for prisutviklingen ser slik ut:

 

Fasiten for 2022 havner nok noe under det som står i oversikten over, ellers kan vi regne med at prognosen er ganske realistisk.

Lave og synkende boligpriser betyr en lavere inngangsbillett.  Det er bra for deg som er førstegangskjøper.  Dersom du skal kjøpe deg “oppover” i størrelse kan dette også være en fordel da den større boligen sannsynligvis synker mer i pris enn den mindre.  De mindre enhetene er også noe enklere å selge, særlig i de større byene.  Så løp og kjøp, men pass på regelen om å kjøpe og selge i samme marked.

De fleste av oss kjøper heldigvis bolig for å ha et sted å bo.  Samtidig vil vi føle en trygghet rundt en av livets store investeringer.  Vi ønsker ikke å tape på boligkjøpet. Det tror jeg du absolutt kan stole på at du slipper, dersom du har et fornuftig tidsperspektiv på kjøpet.  Du bør satse på å bo der i minst 3 år før du selger igjen.  Eller enda bedre, beregn en botid på 5 år for å få dekket inn alle kjøps- og salgskostnader.

I realiteten har mange som har kjøpt på topp i de siste årene tapt penger.  Med stor fremtidstro og tilgang på billig kapital, har de hoppet videre til ny bolig veldig raskt.  Og når det har vært små dumper i markedet, har de fått en salgspris som på langt nær dekker inn alle kostnader.   Men siden alle piler har pekt oppover, har de ikke bekymret seg nevneverdig over dette.

Nå lever vi i en tid, hvor fremtidstroen knyttet til egen økonomi er synkende.  Ikke nok med at boligprisene synker.  Også levekostnader og kostnader ved å holde en bolig øker.  For ikke å snakke om rentekostnadene, som nå tar et stort innhogg i familiebudsjettet.  Det vil også bli vanskeligere å få lån, selv om tilpasningene i Boliglånsforskriften fra 1.1.2023 letter litt på kravene.

Allikevel, for deg som har muligheten så vil 1. kvartal 2023 vil være en god periode for boligkjøp.   Vi vil fremdeles se et kjøpers marked med flere usolgte boliger enn vanlig og tilpasning til synkende prisforventninger fra selgerne.

Tenk deg at du klarer å sikre deg en bolig til en god pris, (les; under dagens markedspris) i et kjøpers marked og har tålmodighet til å sitte på boligen noen år?

Det vil vel være årets julegave, på etterskudd !

Jeg har allerede lagt planer sammen med nye kunder for å hjelpe dem med å sikre seg nettopp dette..  Verktøyene og kunnskapen er til stede, det gjelder bare å ha mot til å prøve.

Jeg oppfordrer deg til å bruke romjula til å tenke over dine boligplaner.

 

 

 

 

Kommentarer (0)