Energimerkingen av boligen er ikke så nøye

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

23. desember

Energimerkingen på boligen er ikke så nøye.  Det er så vanskelig å oppnå god karakter uansett.  Hva tenker vi om det ved inngangen til 2023?

Jeg tenker at det er feil påstand og en uttalelse som er farget av at vi frem til nå har hatt veldig billig energi, først og fremst i form av elektrisk strøm her i landet.  Da har ikke tankene på energieffektivisering vært så langt fremme i pannebrasken.

Selv har jeg også “syndet” mot dette og sagt til kunder at det ikke er så veldig avgjørende.  At det forteller mer om hvilke energikilder som finnes i boligen og hvor miljøvennlige de er.  Det er viktigere å se på kostnadene.  Så har jeg funnet ut dagens kostnader til oppvarming og meddelt dette videre til kunden.

Det er riktig at energimerking først og fremst er ment som et miljøtiltak.  Har boligen mye fornybare energikilder får den god karakter.  Karakterskalaen går fra A til E.  Men energikarakteren er sammensatt.  God karakter vil nok fortelle at boligen er rimelig å varme opp samtidig som den er miljøvennlig.  Dårlig karakter vil ikke alltid medføre kjempestore kostnader, men det vil ha en sammenheng.

Du kan lese mer hvordan  energimerkingen er bygget opp i denne artikkelen.

Et godt forsett for 2023 vil være å legge større vekt på energimerkingen og miljøvennlig oppvarming.  Både for å spare energi og penger.  I energiattesten er det også listet opp forslag til forbedringstiltak, det vil si hva som kan gjøres for å gjøre den aktuelle boligen mer energieffektiv.  Det betyr at selv om du kjøper en bolig som har dårlig energikarakter, kan du investere i forbedringstiltak som får ned kostnadene.

Eller enda bedre, sats på energieffektivisering i boligen du bor i allerede.

Du kan sjekke energikarakteren og få ut en energiattest på boligen din på Energimerking.no

Så kan du jo vurdere om du vil gjøre noen tiltak, nå eller senere når du finner midler og tid til det.

En ting er sikkert. 

Det vil bli mer og mer fokus på energieffektivisering og kostnader til oppvarming i boligene fremover.  Energieffektive boliger som har oppvarmingskilder som gir besparelser, for eksempel har varmepumpe, vil være lettere å få solgt til en god pris. Og godt isolerte boliger vil være enklere å selge enn andre.

Så la oss holde fokus på dette i det neste året!

Kommentarer (0)

Kostnader til strøm og oppvarming. Dette bør du være obs på ved boligkjøpet

Av: Dato: Rådgivning

Her er en viktig påminnelse til deg som skal kjøpe bolig i disse tider. Vær oppmerksom på kostnader til strøm og varme- og varmtvann. Undersøk dette nøye, og spesielt hvorvidt opplysninger i salgsmaterialet er oppdatert.

Det er spesielt viktig å være klar over dette når det gjelder leiligheter i boligselskap hvor det betales et a- konto beløp for varme og varmtvann i felleskostnadene. Dette beløpet er beregnet ut ifra normale fjernvarme og strømpriser og sannsynligvis ikke justert opp som følge av de rekordhøye prisene vi opplever nå om dagen.

Systemet fungerer slik at boligselskapet som enten har fjernvarmeforsyning eller fyrkjele (elektrisk) i  legger ut for de samlede kostnader for fellesskapet. Beboerne betaler et beregnet a-konto beløp pr måned inn til boligselskapet. Og så har de fleste installert individuelle målere hvor forbruket avregnes en gang pr år. Når avregningen for 2021 og 2022 kommer, i 2022 og 2023 vil, vil kostnadene i de fleste tilfeller bli adskillig høyere enn det som er innbetalt a konto. På grunn av den store prisøkningen.

Denne regningen skal sendes til selger for perioden før overtakelse, det er ikke noe du som kjøper står ansvarlig for før etter du har overtatt boligen. Men det kan tenkes å oppstå problemer og uenighet, eller at selger ikke er søkegod. Da kan det tenkes at du kan bli krevet for dette.

Derfor bør du, for å sikre deg 100%, ta opp dette med megler i forbindelse med kjøpet. Og sørge for klare avtaler, for eksempel i kjøpekontrakten. En godt spørsmål kan ikke gjentas for ofte. Kanskje skal du til og med sørge for at det ble holdt igjen noen penger i oppgjøret? Men det vil antageligvis ikke megler være så glad for. Er heller ikke sikker på lovligheten her, så kanskje er jeg på litt tynn is. Uansett vær obs på problemstillingen!

Uansett pass på dette:

Overtar du en bolig i løpet av denne vinteren med et a-konto beløp som er for lavt bør du sørge for å sette av penger til etterslepet. Så slipper sommerferien 2022 å gå fløyten…..

I vårt sameie, hvor jeg sitter i styret, har vi nettopp økt a-konto beløpet kraftig for å spare folk for alt for store regninger i 2023. Og for å sikre sameiets likviditet.  Når det selges leiligheter her vil det nyea-konto beløpet fremkomme i salgsoppgaven.

Men som sagt, vil nok ikke alle boligselskap gjøre dette.

Så vær obs og følg med!

 

Kommentarer (0)