Husker du å sjekke boligselskapet når du kjøper bolig ?

Av: Dato: Rådgivning

Kjøper du en leilighet eller rekkehus som er en del av et borettslag eller et eierseksjons sameie, kjøper du deg inn i et forpliktende fellesskap.  Hvor du må være med på å dekke alle kostnader og blir en del av et felles bomiljø.

Det er ikke nok å sjekke felleskostnadene og tenke at de er akseptable for deg her og nå.  Hva hvis boligselskapet står overfor store felles vedlikeholds og renoveringsprosjekter de kommende år? Det må du være med på å betale, enten gjennom økt andel fellesgjeld eller et kontantinnskudd som kan bli flere hundre tusen kroner.  Megler er forpliktet til å oppgi nærstående oppgraderinger og vedtatte tiltak som vil kunne føre til kostnadsøkninger i nær fremtid.  Men de varsler for eksempel ikke om at rørene må skiftes ut om få år eller at alle vinduene snart må skiftes ut.  Dette kan du delvis lese ut av Tilstandsrapporten fra takstmann eller beskrivelsene av hvilke tiltak som allerede er gjennomført i boligselskapet.

Les alltid årsberetningen fra styret.

Denne ligger noen ganger inne i salgsoppgaven.  Eller det er oppgitt at du kan få papirene fra megler.
Be om å få dem tilsendt og se om det er skrevet noe om forestående vedlikeholdsplaner.

I årsberetningen kan du også kanskje finne ut noe om miljøproblemer som følge av mange klagesaker. Eller om det er mye utleie, noe som ofte medfører en del ulemper for deg som vil bo i et rolig og stabilt bomiljø.

Finner du ikke ut det du lurer på spør megler, og om nødvendig forretningsfører og styreleder i boligselskapet.

En annen viktig ting er å ta en titt på regnskapet.

Du behøver ikke være økonomiekspert for å se om det er nok innestående midler til å sikre driften og om det er avsatt noe til fremtidig vedlikehold.

Er du i tvil om hvorvidt ting som er påpekt må utbedres i tilstandsrapporten, nå eller i nær fremtid (TG2 eller 3) i er ditt eller boligselskapets ansvar, ta en titt på vedtektenes bestemmelser om vedlikeholdsplikt.

Jeg er heldigvis veldig komfortabel med å lese papirene fra forretningsfører og styrene i boligselskapene, og tolke hva som egentlig sies.  Er det noe jeg er i tvil om, tar jeg, på vegne av min kunde, videre kontakt med de ansvarlige for boligselskapet for å finne ut hvordan det egentlig står til. Er det for mye tull og rot eller usikkerhet omkring fremtidige kostnader gir jeg kunden en risikoanalyse på dette.  Senest i dag bestemte en av mine kunder seg for ikke å gå videre med en leilighet fordi det var for mange ubesvarte spørsmål blant annet om setningsskader på bygget.

Dessverre er ikke alltid megleren helt oppe på hesten når det gjelder å svare inngående på disse spørsmålene.

I min tidlige boligkarriere jobbet jeg som forvalter og leder i forvaltningsdelen av OBOS. Så jeg vet hvor mye et veldrevet borettslag eller sameie betyr for din personlige økonomi og trivsel.

Er du i tvil om du skal kjøpe deg inn i et konkret boligselskap, ta gjerne kontakt for gode råd.

Kommentarer (0)