Jeg kan stole på at prisantydningen er riktig markedspris

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter og feiloppfatninger. 

3. desember

Prisantydningen er jo basert på en objektiv markedsvurdering fra megler og skal være en pris som selger vil godta.  Da må jeg jo stole på at det er riktig markedspris.

Svaret er NEI

Prisantydningen må selvsagt være noenlunde i tråd med gjeldende markedspriser.  Å bomme på prisen når en bolig legges ut vil være svært skadelig for salget.   Men det varierer veldig hvor godt prisantydningen stemmer med markedsprisen.  Blant annet i forhold til om det  er stigende, fallende eller stabile boligpriser.

Noen observasjoner, litt sjablonmessig:

  • Stigende boligpriser – for lave prisantydninger – salg over prisantydning (ofte perioder med lokkepriser)
  • Fallende boligpriser – for høye prisantydninger – realitetene har ikke sunket inn hos selgere og meglere
  • Stabile boligpriser – mer riktige prisantydninger – selger og megler har innsett markedsnivået og vil treffe på pris når de legger ut boligene

I tillegg til “naturlovene” over, kommer taktiske hensyn inn.  Kanskje har en megler solgt seg inn med en høy prisforventning for å få oppdraget, eller selger mener at han eller hennes bolig fortjener en høyere pris.  Da går vi ut med denne prisen og ser hvordan det går.

Akkurat nå, i et fallende marked, kan vi forvente litt høye prisantydninger og tendens til at prisen blir satt ned etter hvert.  Lokkepriser vil ikke forekomme, det er for risikabelt når det ikke forventes aktive budrunder.

Har du fått under huden at du ikke må stole på prisantydningen som riktig målestokk for markedsprisen og foretar dine egne vurderinger vil du ha et godt utgangspunkt for å kjøpe til riktig markedspris.

Får du hjelp av en profesjonell boligkjøpsrådgiver står du enda sterkere.  Jeg bare nevner det:)

 

 

Kommentarer (0)