Hva bør du være bekymret over i tilstandsrapporten?

Av: Dato: Rådgivning

Nå har vi hatt en drøy måned med nye tilstandsrapporter for boligsalg.  Det kommer mye tydeligere frem hva som tilrådes utbedres og hva det kan komme til å koste.  Meningen er å skape større bevissthet hos kjøperne gjennom bedre informasjon om boligens tilstand.  Og en tryggere bolighandel.

Hva bør du være mest bekymret over i en tilstandsrapport, for eksempel i en enebolig eller rekkehus?

Her finnes det ikke noe fasitsvar.   Men ting som koster penger og som må utbedres veldig snart er selvsagt verdt å merke seg.  Og hvor håndfast informasjonen faktisk er.  For eksempel, hvis det står at badet bør renoveres.  Da vet du at du må engasjere et rørleggerfirma til å utføre jobben og at dette kan koste opp til kr 250.000 – 300.000.

Men står det noe om at dreneringen er gammel og fuktskader i kjeller, eller at det er fukt innvendig på loft, blir det hele mer usikkert.  Da kan det være vanskelig å vite hvor dypt skadene stikker og hva det egentlig vil koste å utbedre.

Det som slår meg er at boliger ofte er flott pusset opp innvendig og ser veldig flotte ut på bildene.  Men Tilstandsrapporten avdekker at grunnleggende forhold som tørr kjeller, tørt tak og tilstrekkelig drenering ikke er ivaretatt.  Det er nesten det samme som å ikke ta vare på de viktigste legemsdelene og funksjonene i kroppen og bare tenke på utseendet.

Vær obs på forhold som kan medføre skjulte kostnader

Det bygningstekniske er ikke mitt fag.  Jeg har derfor spurt min samarbeidspartner i Din Boligbistand som driver med rådgivning innen det tekniske omkring oppussing og bolig, Glenn Andrè Lislerud om hva han mener om saken.

Han fremhever følgende forhold i Tilstandsrapporter som kan medføre usikkerhet og skjulte kostnader. Og som det er verdt å undersøke nærmere:

  • Opplysninger om fuktmerker og indikasjon på fukt i kjeller
  • Opplysninger om svertesopp og tegn på fukt i innvendig tak for eksempel på loft
  • Opplysninger om mose på tak og usikkerhet rundt utvendig tak
  • Indikasjon på fukt og tegn på råte i utvendig panel
  • Risiko konstruksjoner i rom under terreng
  • Opplysninger om gammel eller mangelfull drenering

Alt dette behøver ikke å være noe veldig farlig, understreker Lislerud, men er du usikker bør du absolutt undersøke nærmere eller spørre en bygningskyndig.

Du bør også merke deg om det er opplysninger som takstmannen opplyser at han ikke har fått undersøkt, for eksempel ikke fått boret hull for å sjekke fukt eller loft på grunn av for mye lagring.  Det kan være en risiko som du må være klar over at du tar.

Tilstandsrapportene er litt ulike og takstmenn er også ulike.  Noen har strengere vurderinger enn andre.  Like viktig som det er å avdekke risiko er det å få et realistisk bilde av hvor stor risikoen er.  Og at du klarer å ta standpunkt til om du vil ta den eller ikke.  Ingen brukte boliger er uten feil eller skader.

Men du skal vite hva du kjøper.  Før du gir bud.

Og da trenger du kanskje litt eksperthjelp?

Vi sørger for at du ikke kjøper “katta i sekken” og får utnyttet potensialet i boligen best mulig.  Både teknisk og økonomisk.

 

 

 

 

 

 


Glenn Andre Lislerud – Daglig leder Din boligbistand

Rådgivning innen oppussing og bolig
Svennebrev tømrerfaget, byggmester tømrerfaget,
Fagskoleingeniør bygg, sertifisert takstmann Byggmestrenes Takseringsforbund

 

 

 

 

 

 

 

 

Trude Larsen – Daglig leder Boligdama AS
Hjelp ved kjøp av bolig – boligkjøpsrådgiver
Utdannet eiendomsmegler og 40 års erfaring
fra boligbransjen, de siste 6 år som boligkjøpsrådgiver.

 

Kommentarer (0)