Hva tenker du om nye boligområder – stygt eller pent ?

Kanskje dreier det seg ikke bare om synsing om hva som er stygt eller pent ?  Jeg har fått inn et innlegg i Avisa Oslo som omhandler de nye boligområdene i Oslo Øst. Områder som enkelte  omtaler som steinørkener, stygge eller som områder med dårlig bomiljø.  Jeg er nok ikke helt enig.

Les artikkelen nedenfor og sjekk ut dine egne tanker og følelser:

Betraktningene om Oslos nye boligområder er ensidige, og bygd på synsing om hva som angivelig er stygt og pent.

Av  Trude Larsen, boligkjøpsrådgiver og eiendomsmegler

Enkelte artikler om byutvikling og ikke minst kommentarfelt på sosiale medier, gir et inntrykk av at de nye boligområdene i Oslo øst er stygge steinørkener hvor folk umulig kan leve et godt liv.

Det undrer meg litt, ettersom jeg ofte ferdes i de omtalte områdene Ensjø, Hasle og Løren, både privat og i jobbsammenheng. Jeg har jobbet med bolig og boligutvikling i over 40 år. Som boligkjøpsrådgiver har jeg vurdert kvalitet og pris på mange boliger i disse områdene. Kvaliteten på en bolig er ikke bare boligen, men også boligselskapet, grøntarealer, servicetilbud og omgivelsene generelt.

Jeg har en mistanke om at enkelte som uttaler seg kanskje ikke har ferdes så mye i områdene, eller satt seg inn i hva de menneskene som har slått seg ned her, egentlig har tenkt. Betraktningene er ensidige og bygd på synsing om hva som angivelig er stygt og pent.

Det får meg til å tenke: Så flott av mange familier har flyttet inn her.

På Løren er det lagt til rette for bymessig miljø med kafeer, apotek, blomsterbutikk, matbutikker, treningssenter, og restauranter på gateplan. Virksomheter som ser ut å klare seg bra og som folk benytter seg av. Når folk skal velge bolig setter de dette øverst på ønskelista, ved siden av gode kollektivforbindelser.

Det er mye å si om hvordan vi utvikler boliger her i byen, og årsakene til at byggene ikke alltid blir så vakre og varierte som man kunne ønske seg. Det bygges ofte ganske tett, og ikke alle boligene har den kvaliteten man helst kunne ønske seg. Det skyldes nok først og fremst at utbyggingen skjer i det tempoet som markedet legger opp til.

Før dette er det utviklet regulering- og områdeplaner som må følges, og hvert prosjekt må godkjennes av Plan og Bygningsetaten (PBE). Så utviklingen skjer ikke bare uten mål og mening. Boligene og fellesområdene må oppfylle alle moderne, tekniske og bygningsmessige krav til bokvalitet. Heldigvis får utbyggerne sjelden gjennomslag for sine ønsker om lempeligere regler for utforming av boligene.

Regel nummer én er at boligene som utvikles må være salgbare. Den raske utviklingen i priser i de nye områdene i Oslo øst de siste årene, også ved videresalg, tyder på at boligene er nettopp dette.

Du har sikkert en klar formening om hvor i byen det er godt å bo. Og det er lov, uansett hvilken kunnskap og følelser du bygger din oppfatning på. Det samme gjelder for de boligkjøperne jeg kommer i kontakt med. En god del av dem ser faktisk et potensiale i de nye boligområdene i Oslo øst, og ønsker å kjøpe bolig der. Da gjelder det å finne det beste alternativet i området, dersom det er mulig innenfor deres budsjett. For her, som i allerede etablerte områder, er mangfoldet og valgfriheten stor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *