Det blir alltid varslet om planer og reguleringer som angår boligen jeg vil kjøpe

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

20. desember

Du tenker kanskje at hvis du leser salgsoppgaven vil du få konkrete og nøyaktige opplysninger om hvilke planer som foreligger for området boligen ligger i.  I alle fall hvis det er noe som vil kunne påvirke bokvaliteten negativ. Er dette alltid tilfelle?

Jeg vil si at det veldig ofte ikke er tilfelle og at disse forholdene ofte ikke fremkommer særlig klart i salgsoppgavene.

Det som beskrives og fremlegges er ofte svært lite opplysende..  For å ha “ryggen fri” og påse at selgers opplysningsplikt overholdes, blir det ofte pøset på med papirer og utdrag fra diverse plandokumenter i salgsoppgaven.  Eller til og med henvisning til hele kommuneplaner. Og hvem har egentlig tid og kompetanse til å finne ut av disse?

Den vanlige kjøperen finner det ofte veldig vanskelig å skille ut hva som er vesentlig og uvesentlig i disse papirene.  Som boligkjøpsrådgiver og utdannet eiendomsmegler, sliter jeg også ofte med å finne ut av dette. Derfor oppfordrer jeg kjøper til å spørre megler, helst skriftlig, om det er noen umiddelbare planer om utbygging i nærområdet som vil berøre den aktuelle boligen.  Dersom megler må svare skriftlig tilbake vil han eller hun som regel legge seg litt i selen for å gi riktig svar.

Hvis ikke har megler sviktet sin undersøkelses og opplysningsplikt.  Denne plikten er til stede uansett om det kommer et spørsmål fra deg som potensiell kjøper eller ikke;

Jfr.Eiendomsmeglerlovens § 6-7, pkt 10 er oppdragstaker – les eiendomsmegler -“pliktig til å gi skriftlig informasjon om endelige offentlige planer som kan ha betydning for handelen”.

Sjekk på kart

Lurer du på om det er områder som er egnet for utbygging i nærheten av boligen du vil kjøpe, kan du  få litt hjelp av å titte nøye på kartet på finn.no.  Zoom inn og se hvilke bygninger som omgir boligen eller leilighetsbygget.  Er det et etablert område som er fullt utbygget er det mindre sannsynlig at det kommer noe nytt som vil påvirke boligen på en negativ måte.

Til slutt er det viktig å påpeke at du aldri er 100% forsikret mot at det kan komme bygninger eller anlegg i nærheten av boligen du kjøper.

De fleste kommuner har informasjon om planer og planområder på nettet.  I Oslo finner du det på planinnsyn.  Er det en mindre kommune kan du ringe og snakke med de som driver med plan og utbygging, og du vil som regel få god service.

Ikke ta lett på dette og søk hjelp hvis du føler deg usikker.  Dette er forhold som kan ha stor betydning for kjøpet og livskvaliteten din.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *