Det er ikke trygt å kjøpe bolig privat

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

17. desember
Noen boliger selges uten megler, eller såkalt privat.  Er det trygt å kjøpe bolig privat og hva bør du passe på ?

Avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av fast eiendom, har strenge regler for hva selger skal opplyse om ved salg av en bolig.  Selgers opplysningsplikt kaller vi det.  I tillegg har Eiendomsmeglerloven bestemmelser om hvordan megler skal håndtere et salgsoppdrag og hvordan han eller hun skal bidra til at all viktig informasjon om boligen blir gitt til potensielle kjøpere.  Både selger og megler kan bli erstatningspliktige for feil eller manglende informasjon.  Det betyr at når du kjøper en bolig hvor eiendomsmegler er mellommann, har du et ekstra sikkerhetsledd som hjelper selger med å gi riktige opplysninger og som i tillegg har et selvstendig ansvar for å påse at riktig informasjon blir gitt.

Ved såkalt privat salg er det kun selger som er ansvarlig for å gi opplysningene om eiendommen. Ikke alle forbrukere er klar over den strenge opplysningsplikten, og det kan hende at noen punkter kan glippe. Men, som regel bruker folk en “selg selv” plattform ved privat salg.  Her får man veiledning om hva de må informere om, eller de har tilgang til en salgsoppgave mal.  Det hjelper på.  Men, formelt sett er det kun selger selv som er ansvarlig for opplysningsplikten ved et privat salg.

Når jeg hjelper folk som vil kjøpe privat sørger jeg først for at vi har alle viktige opplysninger og dokumenter.

Som et minimum bør dette være:

  • Tilstandsrapport fra takstmann
  • Egenerklæring fra selger
  • Økonomiske opplysninger om eiendommen, for eksempel kommunale avgifter eller årsberetning fra sameie eller borettslag

Helst bør det også være en salgsoppgave i en eller annen form.  Hvis selger fyller ut en slik, er det større sjanse for at de fleste viktige punkter kommer med.

Når dette foreligger må kjøpers undersøkelsesplikt oppfylles ved å gå nøye gjennom dokumentene og stille spørsmål til selger om alle punkter som føles uavklart.

Budforhandlinger skal foregå og dokumenteres skriftlig.   “Selge selv” plattformene har ofte greie systemer for dette.  Hvis selger ikke bruker megler, sparer han eller hun en del meglerkostnader.  Det er greit å ha i bakhodet når du skal forhandle pris.

Mitt råd er at du ikke skal være engstelig for å kjøpe en bolig privat hvis det er en bolig du virkelig har lyst på.  Bare pass ekstra på, eller få hjelp til å sørge for at du får all viktig informasjon og sjekker alt nøye.

Og husk:
Det økonomiske oppgjøret må alltid gå gjennom profesjonelle, enten en eiendomsmegler, advokat eller oppgjørsselskap.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *