Bør du kjøpe bolig nå ?

De fleste av dere har vel fått med dere de stigende boligprisene i fjor, som har fortsatt inn i  2021.  Dere som har vært i budrunder har merket at det er kamp om boligene og høyt prispress.  Vil dette fortsette i 2021 og er det i det hele tatt lurt å kaste seg ut i boligmarkedet akkurat nå?

Kanskje er boligene allerede overpriset.  Det står 1.100 leieboliger ledige i Oslo og leieprisene går ned.  Noen økonomer peker på at veldig økende boligpriser kombinert med lavere leiepriser er et tegn på at salgsprisene er for høye.

Fare for å selge med tap senere

Det er også gjort undersøkelser omkring tap ved resalg hvis du kjøper når prisene er på topp.  Dette skjedde med mange som kjøpte i Oslo i 2016/2017.  Av de som kjøpte på topp, har så mange som 40% solgt med tap senere.  Dette gjaldt i spesielt de mindre boligene i hovedstaden.  Med tap menes ikke bare inndekning av selv salgsprisen, men at kostnader ved kjøpet som (dokumentavgift) og resalget (meglerkostnader) ikke blir dekket inn. Å selge med tap berører unge kjøpere mest.  Dersom du må selge med tap svekkes egenkapitalen din.  Noe som kan hindre deg i å komme videre i boligkarrieren.

Derfor må du være sikker på at du ikke betaler for mye når du kjøper i et stigende marked.  Og at du har lang nok tidshorisont på kjøpet, helst 4 – 5 år.

Her kan du få kunnskap om hvordan finne riktig pris

Vil euforien fortsette?

I 2020 og frem til nå har boligmarkedet vært preget av eufori.  Løp og kjøp!  Rekordmange boliger er omsatt.  Det er ikke blitt lagt ut nok boliger på markedet til å møte etterspørselen. Dette har fortsatt .  Det er fremdeles langt færre boliger til salgs enn det som er vanlig.

Jeg sier alltid til de som spør:  

Det lønner seg å  eie egen bolig – og – det lønner seg sjelden å vente på bedre tider.

Akkurat nå er jeg litt i tvil.

Kanskje skal du vurdere å vente litt med å kjøpe og se om markedet roer seg de nærmeste månedene?

Å vente kan være et farlig råd all den tid noen spår fortsatt økende priser i 2021.  Økte priser tror jeg også på, men ikke 20% som noen meglere har spådd.  Ingenting vokser inn i himmelen og mange vil etter hvert stange i taket når det gjelder tilgang til lån – ref Boliglånsforskriften og 5 x inntekt.  Dette kombinert med endring av hjemmeboblen vi sitter i med Corona, vil trolig dempe kjøpekraften og etterspørselen.  Og forhåpentligvis kommer det flere boliger på markedet.  Det vil komme nybyggprosjekter, men ikke så mange som befolkningsøkningen tilsier.  Så har jeg faktisk litt tro på at en del kjøpere vil stoppe opp og tenke :  “Har vi ikke egentlig nådd et slags tak snart?”

Jeg sier ikke at du ikke skal kjøpe nå.  Men vær forsiktig, spesielt i budrundene.  Ikke la deg styre av redselen for økende boligpriser og by over evne.

Mine kunder står på sammen med meg.  Vi er klare til å kjøpe selv i dette vanskelige markedet.  Men vi kjører en forsiktig linje, særlig i budgivningen og sikrer oss at vi ikke går over gjeldende markedspriser.

Da får vi heller tape et par, tre budrunder før vi er i mål.

Lurer du på hva du skal gjøre, ta kontakt for gode råd:)

Les også:    Nå er det dyrt  å leie bolig

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *