Ansatt i det offentlige, bør jeg kjøpe bolig nå?

Hei
Jeg er nettopp ferdig utdannet helsearbeider og har fått fast jobb i kommunen. Har tenkt en stund på å komme meg inn i boligmarkedet.  Er det lurt å gjøre det nå og vil jeg kunne få en bolig til en god pris?  Har mulighet til å få lån i KLP hvor jeg er medlem.  Vil det være lurt å låne der eller er det andre banker som gir bedre betingelser?

Hilsen ung mann

Svar:

Hei og takk for spørsmålene.
Du slipper i alle fall å tenke på om jobben din vil bestå fremover og sannsynligvis er du heller ikke permittert.   Da har du fått ryddet av veien utrygghet for egen inntekt fremover.  Det er jo et viktig premiss for å våge å gå inn i boligmarkedet.
Du spør også om finansiering.  Der er jeg ingen ekspert men en av fordelene ved å være ansatt i det offentlige er tilgang til lån gjennom pensjonskasser slik som KLP.  De gir gunstige lån og jeg ser også at de gir gunstig rente helt opp til 85% av boligverdien.  Det er det svært få banker som gjør, der setter de grensen ved 60% for å gi gunstigste rente.

Hvorvidt du kan få kjøpt til en gunstig pris nå fremover er usikkert. Det meldes at prisene holder seg relativt stabile.  Men det er noen ting som taler for at det kan være mulig å få kjøpt til noe lavere pris enn før krisen.  Har skrevet litt om dette her. 

Vi vil vite litt mer om boligprisutviklingen om noen dager når vi får boligprisstatistikken for mars.

Lykke til med den viktige jobben du gjør og planlegging av boligkjøpet.

Vennlig hilsen
Boligdama

T: 950 37 330 – e post: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *