Tar du sjansen på å kjøpe bolig uten megler?

Det har lenge lenge vært mulig for den jevne forbruker å selge boligen sin selv, uten eiendomsmegler. Likeledes har det lenge være tilgjengelige tjenester for dette på nett.  I fjor vakte det en del oppsikt at en meglerkjede i Oslo, Sem og Johnsen, lanserte  sin egen selge selv tjeneste – propr.no  

Fokuset i firmaets pågående markedskampanje  er at du kan spare mye penger ved å selge selv og at det er du som kjenner boligen din best.  Pakket inn i en form hvor glattslikkede meglere får gjennomgå fordi de tar pengene fra deg.  Litt merkelig vinkling fra en kjede som i mange år har tjent seg rik på å selge dyre eiendommer fortrinnsvis på Oslos beste vestkant.

Nok om det.

Hva er forskjellen på å selge og kjøpe privat eller med og uten eiendomsmegler?

  • Selger har opplysningsplikt og er ansvarlig for skjulte feil og mangler, men har intet profesjonsansvar.  Vi har heller ingen garanti for at selger er fullt klar over sin opplysningsplikt i forhold til avhendingsloven og handler deretter.
  • Eiendomsmegler må ivareta sitt profesjonsansvar gjennom å følge eiendomsmeglerloven, regler for markedsføring av boliger, budregler og andre bestemmelser for god meglerskikk.  Det vil si at megler er et  ekstra profesjonelt ledd i bolighandelen.  Han påser og bidrar til at opplysningsplikten blir oppfylt, vel vitende om han selv kan komme til å stå til ansvar dersom dette forsømmes.
  • Eiendomsmegler kjenner markedet og er pliktig til å gi en riktig prisantydning ved salet. Han har kompetanse på budgivning og forhandlinger.  Hos Propr.no setter selger selv prisantydningen, noen ganger ved hjelp av takstmannen.  Dette kan gi ulike utslag da det ikke er å forvente at private selgere kjenner markedet like godt som de daglig som jobber med boligsalg.
  • Det faktum at det ikke er megler inne i bildet ved et salg gjør at kjøpers undersøkelsesplikt blir viktigere enn ellers.  Du kan som kjøper ikke vite om selger har passet på å få med alle viktige opplysninger og du har kun en ikke profesjonell part som du kan rette krav mot i ettertid.

 Forbrukere skal overta de profesjonelles rolle

Selvsalg av boliger, med eller uten et godt internettverktøy fra en meglerkjede, medfører at forbrukerne selv overtar de profesjonelles rolle.  Forbrukerombudet mener at kompetansen hos forbrukerne når det gjelder opplysningsplkten, må heves betraktelig dersom vi skal unngå en økt mengde tvistesaker i forbindelse med selvsalg.

Velg riktig megler

Som boligkjøpsrådgiver råder jeg kunder som skal selge å bruke en megler ved salget.  I steden for å fokusere ensidig på honoraret til megler, anbefaler jeg dem å finne en megler de stoler på, som kjenner det lokale markedet samt gir dem et godt tilbud.  Det finnes mange hardt arbeidende, flinke og nøkterne meglere der ute.  Mindretallet kjører rundt i luksusbiler med dress og italienske sko.

Og det er lov å prute på prisen!

Jeg vil ikke fraråde deg  å kjøpe en bolig som selges privat dersom du virkelig har lyst på den.  Men det fordrer at du er ekstra forsiktig både i forhold til å sjekke opplysninger, boligens tilstand samt hva som er riktig prisnivå.

Kanskje vil hjelp fra en boligkjøpsrådgiver gjøre deg tryggere?

Boligmarkedet er ikke for amatører

Eiendomsmeglerbransjen har en del å svare for i forhold til image, noe som gjør det enkelt å harselere med deres profesjonalitet og nytteverdi.  Det gjør nok at en del tenker at det er best å klare seg alene i en bolighandel.

Men alt dette er i endring;  Over tid vil både honorarer , arbeidsoppgavene og imaget endres slik rådgiver rollen vil komme mer i fokus både på selger og kjøpersiden.

Det er vi i Boligkjøpsrådgiver Krogsveen glade for.

Vi erfarer hver eneste dag at folk faktisk trenger hjelp til å forstå og håndtere det kompliserte boligmarkedet.

Les også:  Hvordan blir fremtidens boligomsetning?

 

One Comment

Sighte

Jeg har i løpet av 50 år aldri brukt en megler. Og det er umulig å forstå hvorfor meglere eksisterer. Har folk med seg meglere når de skal kjøpe mat? Eller klær? Eller biler? Nei. Hvis voksne mennesker ikke klarer å kjøpe og selge ting uten å blande inn en tredjepart som ikke har noenting med det å gjøre, da bør de aldri kjøpe eller selge noe. Meglere er svindlere. De stiller seg imellom folk og overbeviser dem om at de trenger en megler. En dyr en. Men folk er idioter så de får skylde seg selv. Fortsett å gi bort penger til frekke svindlere.

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *