Hva skjer egentlig med eiendomsmeglerbransjen?

Forrige uke ble det lansert en nyhet som egentlig ikke er en nyhet.  Forbrukerne tilbys å selge boligen uten megler gjennom  gjennom nettløsningen propr.no .  Det som allikevel gjør saken til en nyhet er at tjenesten tilbys gjennom en profilert meglerkjede i Oslo, Sem & Johnsen.

Hva skjer egentlig – prøver bransjen å overflødiggjøre seg selv innenfra?  Nei, sier de hos Sem & Johnsen.  De ønsker bare å være i forkant av utviklingen og mener det er tryggest at en megler som kan faget tilbyr selg selv løsningen og tar hånd om oppgjøret. Det høres klokt ut.  En av grunnene til at andre slike nettløsninger ikke har vært særlig mye brukt kan være at de ikke er utviklet og underlagt et eiendomsmeglerfirma.

Eiendomsmeglernes organisasjoner er ikke særlig happy for at Sem & Johnsen lanserer denne løsningen.  Dette har kommet frem i media, sist i går i Dagsnytt 18 hvor blant annet Christian Dreyer fra Eiendom Norge deltok.  I tillegg til å gjøre det lettere å selge selv vil den digitale utvikling gjøre at mange oppgaver som eiendomsmegleren gjør i dag i forbindelse med klargjøring av salget blir borte.  Dette vil sette meglernes honorarer under pris, da det er rett og rimelig at selgerne som engasjerer megler får sin del av effektiviseringsgevinsten.  Dette igjen kan føre til strukturelle endringer i bransjen og kanskje også færre eiendomsmeglere.

Som jeg har skrevet tidligere tror jeg på en endring i hvordan boliger omsettes i fremtiden og at salgsmeglerne må sette ned sine honorarer. Rådgiver rollen blir viktigst.  I den forbindelse ser jeg for meg en utvikling med mer balanse enn i dag og  hvor selger og kjøper har hver sin megler og rådgiver.

Les også:

Hvordan blir fremtidens boligomsetning
Er det trygt å kjøpe bolig privat

 

4 Comments

AU

Megler er av null betydning for kjøper. Etter utallige visninger har jeg erfart at kompetansenivået er helt latterlig lavt. Setter seg ikke inn i normale spørsmål en kjøper vil stille. I tillegg skjermes ansvar og dem kan i prinsippet juge så mye dem vil, så lenge det riktige står i prospektet. Meglere har EN verdi for kjøper, og det er jobben dem gjør med å sette sammen prospektet. Burde hatt fastlønn på maks 450 i året.

Reply
Boligdama

En vanlig eiendomsmegler er selgers representant. Han skal oppnå høyest mulig pris for selger. Samtidig skal han dra omsorg for kjøperne. Dette er en vanskelig, for ikke å si umulig balansegang da han/hun blir betalt av selgeren. I tillegg har vi problemet som du skisserer at de ikke setter seg nok inn i boligene slik at de kan svare kjøper på alle spørsmål. Derfor har jeg startet boligkjøpsmegling For å hjelpe de kjøperne som ønsker det å forsikre seg om at de kjøper riktig bolig til riktig pris og ikke kjøper katta i sekken. Hvis det blir mer vanlig med at selger vil selge uten megler tror jeg det blir enda viktigere for kjøper å sjekke boligen og opplysninger nøye. Det vil jeg gjerne bidra med å gjøre kjøperne i stand til.

Reply
T

Jeg er skremt over kunnskapsnivået til meglerne. Byggningsteknisk er det helt blankt. Selv enkle spørsmål vedrørende boligen er vanskelig å få besvart. Det henvises bare til takster og rapporter. Null ansvar. Jeg tar en bruktbilselger mer seriøst.

Reply
Trude Larsen

Viktige problemstillinger du tar opp her.
Det har vært et veldig godt boligmarked for selgere de siste årene, spesielt i Oslo. Dermed blir boligene lette å selge, som oftest til høye priser. Det har nok gjort meglerne slappe i forhold til å sette seg inn i boligen og ofre tid for å kunne besvare kjøpernes spørsmål. Synd, da det gjør at mange kjøper på grunnlag av manglende eller feil opplysninger. Og eiendomsmeglerne ødelegger sitt omdømme hos folk flest, slik blant annet du har opplevd det. Eiendomsmeglerne har jo en grundig utdannelse. Men så spørs det hvilken opplæring de får og hvilke etiske standarder de må oppfylle hos sin arbeidsgiver. Er alle fornøyd bare de får solgt til en pris – høyt over takst? eller blir kompetansenivået deres målt? Jeg er redd det er det første punktet som har vært viktig. Vi vet også at 82% av meglerkjedene eies av banker. Er vi sikre på at det meglerfaglige og kundenes beste som står i sentrum her? Kanskje heller det å pushe lån og mest mulig profitt. Dette er bare noen tanker omkring strukturelle elementer som kan tenkes å styre bransjen. Jeg har tidligere jobbet mye i meglerbransjen og ser utviklingen fra dette ståstedet. Nå har jeg valgt å stå på kjøpernes side som boligkjøpsmegler og har grundighet og faglige verdier i fokus. Mine kunder skal vite hva de kjøper før de tar en beslutning. Der jeg ikke har kunnskapen selv, som for eksempel på noe av det tekniske sørger jeg for å spørre og grave hos takstmann og andre kontakter.
God helg, vennlig hilsen Trude Larsen @boligdama

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *