Slik kan du spare penger på meglerhonoraret

Mange kunder som skal kjøpe bolig er samtidig i salgsmodus.  Da er det naturlig å spørre oss i Boligkjøpsmegling om å vurdere pristilbud de har fått fra eiendomsmeglere.  Vi hjelper dem gjerne med å spare noen tusen.   Her er noen tips til deg også.

  • De ulike meglerfirmaene setter opp tilbudene forskjellig og har ulik pris på markedspakkene sine.  Det er derfor ikke alltid så lett å sammenligne.  Prøv derfor å få et inntrykk av :
  • Hva koster den foreslåtte markedsføringen totalt og hvilken prosentsats har de satt på provisjon av salget.   Provisjonssatsen er som regel mellom 1,5 og 2,5% .  Slår du sammen dette får du totalprisen.  Husk også å få med den såkalte tilretteleggingen.
  • Husk at provisjonen øker dersom salgsprisen øker.  Det er kanskje bare rett og rimelig at megler skal få sin del av økt salgspris, men hvis utgangsprisen er vesentlig lavere enn det du antar du vil få for boligen ville jeg ha prutet på prosenten
  • Vurder om de foreslåtte markedsføringstiltak er verdt pengene.  Mange hevder at avisannonser er mer egnet til å markedsføre meglerfirmaet enn selve boligen.  Dette fordi de fleste søker etter bolig digitalt.  Spør heller etter markedsføring på facebook eller andre sosiale medier
  • Det er enklest å prute på selve meglerhonoraret da de fleste meglerne er ansatt i store kjeder hvor de ikke får lov til å gi bort så mye av elementene med faste priser, for eksempel markedsføringselementer
  • Utlegg kan du ikke gjøre noe med så ikke bruk tid på å diskutere disse

Det viktigste er å få en totalkostnad på meglertjenestene som du er komfortabel med forutsatt en gitt pris for boligen.  Men velg ikke megler bare etter prisen, bruk magefølelsen i forhold til hvem du har mest tillit til.

Lykke til, ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe mer rundt dette.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *