Hvor skal dette ende?

Det lave tilbudet av boliger til salgs og den store etterspørselen skaper press i Oslo markedet.
Prisene stiger fra uke til uke.  Hvor skal dette ende?

Helst burde man ikke skrive eller snakke for høyt om at boligprisene stiger, da det lett kan bli hauset opp i media.  Ofte titulert med for eksempel «Markedet er meget bra om dagen» eller «solgt til en million over takst».  Virkningen kan bli at forventningene hos selger stiger og at man bidrar til å «snakke opp prisene».  Men når jeg nå om dagen sitter i budrunder på vegne av kunder som skal kjøpe, og overvåker enda flere, kan jeg ikke la være å dele litt av min bekymring. Det er blitt luksus å bo sentralt i Oslo selv om krav til kvalitet og antall kvm senkes betraktelig.  Og prisene stiger kraftig også i randsonen og utkanten av Oslo.

Jeg må spørre meg selv:
Er stigende boligpriser egentlig positivt?

Egentlig ikke,

  • Førstegangskjøpere får det enda vanskeligere
  • De som selger for å kjøpe noe nytt, gjerne større, tjener ikke så mye på dette da neste bolig blir enda dyrere. Og gjeldsbelastningen øker
  • De som eier bolig får en høyere boligverdi og dermed potensiale for bedre rentebetingelser. Men rentene er allerede så lave at det ikke spiller så stor rolle.
  • Høye priser gjør at mange bruker lenger tid og flere forsøk på å kjøpe seg noe nytt. Dermed tar det tid før deres bolig blir lagt ut for salg og kontinuiteten i markedet stopper opp.

De som har klokketro på markedets evne til å regulere seg selv vil si at en eller annen gang vil prisveksten flate ut eller vi vil se en nedgang.  Jeg har ikke tro på at dette vil skje i Oslo i nærmeste fremtid.  Jeg vil derfor ikke råde kjøpere til å «vente på bedre tider»

Realitetsorientering
Uansett hva som skjer må kjøpere i Oslo markedet belage seg på å bruke tid på å finne sin nye bolig og revurderes sin kravspesifikasjon med tanke på beliggenhet og størrelse på boligen.   Realitetsorientering er det viktigste suksesskriteriet for å lykkes med boligjakten, dette jobber jeg med overfor mine kunder hver dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *