Balanse i boligmarkedet. De unge betaler prisen?

Sitter på boligkonferanse hvor Husbanken presenterer tiltak for vanskeligstilte på boligmarkedet.  Det viktigste tiltaket er å tilby såkalt startlån.  Dette har gunstigere rente, lengre avdragstid og ikke minst lempeligere krav til egenkapital enn et vanlig banklån.  I juni 2014 ble forskriftene for startlån endret slik at ungdom ikke lenger er en berettiget målgruppe til å søke dette lånet.  Bortfallet av denne muligheten kom i tillegg til at det generelle egenkapitalkravet for boliglån var økt fra 10 til 15%, noe som spesielt gjorde lånemulighetene vanskeligere for unge lånesøkere.  I disse dager er Finanstilsynets forslag til nye forskrifter om krav til utlånspraksis i bankene blitt offentliggjort.  Også disse vil gjøre det vanskeligere for unge mennesker å få lån og dermed tilgang til boligmarkedet.  Det får meg til å tenke: “Er det de unge som må betale prisen for å oppnå finansiell stabilitet?”

De nye retningslinjene fra Finanstilsynet som er foreslått oppgradert til forskrifter er ikke vedtatt politisk.  Dette vil skje i løpet av mai.

Dersom forslagene blir vedtatt som en forskrift  og ikke retningslinjer som nå, mister bankene sin handlefrihet til blant annet å:

  • Utøve skjønn for eksempel ved å gjøre unntak fra 85% regelen (15% EK)
  • Gi avdragsfrihet på lånet
  • Godkjenne kausjonister – ikke bare pant i annen eiendom som sidesikkerhet
  • Ta hensyn til fremtidige inntekter ved stresstest av betalingsevne dersom rentene øker.

Dette vil vil berøre unge lånesøkere, nyutdannede og andre i starten av sin yrkeskarriere. Finanstilsynets boliglånsundersøkelse fra 2014 viste at ca 40% av boliglån til låntakere under 35 år er innvilget på grunnlag av unntak fra retningslinjene.  Da sier det seg selv at inndragning av muligheten til å gjøre unntak vil ramme  gruppen unge i særlig stor grad.

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *