Hvorfor kan fremtidsfullmakt være viktig for deg ?

I går var jeg innom et webinar for å lære litt om fremtidsfullmakt. For min egen del, men også fordi jeg har hatt kunder som har balet med dette i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Det er mest aktuelt å bruke en slik fullmakt dersom det skulle oppstå demens og annen alvorlig sykdom hos deg eller ektefellen. Når dette oppstår kan det for eksempel hende at ektefellen som bor igjen i felles bolig har behov for å selge og kjøpe seg en annen og enklere bolig. Eller det er grunner som taler for å gjøre opp deler av boet. Alt dette blir enklere ved hvis du har en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig dokument, men den må stadfestes av Statsforvalteren og oppfylle visse formkrav for å kunne benyttes til for eksempel tinglysning av eiendom.

Her kan du lese om informasjon om fremtidsfullmakt fra Statsforvalteren.

Du skal ikke være engstelig for at en slik fullmakt kan misbrukes. For at den skal kunne benyttes må det være stadfestet av lege via Statsforvalter at du er kommet i en slik tilstand at det den eller de som har fått fullmakten har behov for å benytte den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *