Hvorfor er det så vanskelig å planlegge for alderdommen?

Med denne overskriften begir jeg meg ut på litt tynn is.  For det kan være flere forklaringer på hvorfor mange ikke gjør noe med boligsituasjonen når de blir godt voksne.  Men etter nylig å ha vært utstiller på messe og hatt gode samtaler med folk i alderen 50 til 60 år, har jeg gjort med noen refleksjoner.

55pluss – en delt befolkning

På messen spurte jeg folk i målgruppen 55pluss om de hadde tenkt over bosituasjonen når de ser fremover mot alderdommen.  Etter mange gode og engasjerte samtaler, fikk jeg frem følgende uhøytidelige statistikk:

  • 45 % har skiftet bosituasjon eller tilpasset boligen sin slik at den er tilpasset for fremtidens behov.
  • 30% har innsett at de må gjøre endringer men har ikke gjort noe med det enda
  • 25% har innsett behovet for å tenke over eller gjøre noe med problemstillingen men stritter imot.  De orker ikke å tenke på det, synes det er alt for tidlig, ektefellen nekter å snakke om det eller “det går sikkert bra”.

De som allerede hadde innrettet seg var tydelig stolte og tilfredse over valget sitt og trivdes i ny tilværelse. Jeg kunne ikke gjøre annet enn å gratulere dem med kloke handlinger.

Gruppen som ikke hadde kommet igang enda, snakket om de vanlige problemene; mye å rydde vekk, mye å tenke på i forhold til boligmarkedet og usikkerhet rundt timing.

Det er opp til deg selv

Den siste fjerdedelen, som stritter imot og ikke orker å tenke over fremtidens boligbehov, bekymrer meg en smule. Det er alltid farlig å hevde at folk ikke vet sitt eget beste.  Men jeg har sett hvor vanskelig det kan være når folk er blitt ganske gamle, helsen svikter og de bor i en bolig som har dårlig tilgjengelighet til servicefunksjoner, et stort vedlikeholdsbehov og liten mulighet for sosial omgang.  Offisiell politikk er at folk skal bo hjemme lengst mulig og ta imot hjelp der.  Ingen blir tilbudt en omsorgsbolig med mindre behovet er veldig sterkt dokumentert.  Det er derfor opp til deg selv.

Les også:   Derfor må dagens seniorer klare seg selv

Dyrt å gå fra enebolig til leilighet

En annen ting som veldig mange er opptatt av er prisforskjellen mellom eneboliger og nye leiligheter.  Det kan føles bittert å få mindre igjen for en stor enebolig som du har lagt sjela di i å vedlikeholde enn det du må betale for en nyere leilighet.  Du må kanskje til og med ta opp lån for å dekke mellomlegget.  Det føles rett og slett ikke riktig og rettferdig.  Boligmarkedet er ikke alltid rettferdig og logisk, det er fullt og helt markedsstyrt. Prisene styres av tilbud og etterspørsel og de blir høye når både tomteiere, entreprenører og utbyggere skal ha “sitt”.  På den annen side får du en helt ny bolig med universell tilgjengelighet både ute og inne.  Her kan du kan bo resten av livet uten å bekymre deg for vedlikeholdskostnader og arbeid. Det er verdt ganske mye.  Beviset på dette har en verdi er vel at stadig flere godt voksne velger å ta opp lån når de skifter fra enebolig til leilighet.

Med fare for å gjenta meg selv, vil jeg presisere at leilighet ikke er det eneste alternativet for en aldersvennlig bolig, men det er det de fleste velger.

Motivasjon og planlegging er halve jobben

Kanskje overvurderer du verdien av din egen bolig fordi du er så glad i den og fordi den inneholder så mange gode minner.  Da er vi inne på de psykologiske faktorene som spiller inn når du skal tenke på boligbehov i alderdommen.  Du må sannsynligvis kjenne på både redsel for å miste det du har og en viss frykt for det ukjente.

Jeg har samlet en del nyttige tips i forhold til det å tilpasse eller skifte bolig i moden alder i et eget hefte.

Logg inn her og last ned gratis tipshefte:

https://boligdama.mykajabi.com/Optin_senior

 

Ta også kontakt hvis dere ønsker en innledende samtale med kartlegging av boligbehovet fremover, enten du er klar for å gjøre noe eller ei. Det er helt uforpliktende og uten kostnad.

Hvem vet, kanskje kan det hjelpe å snakke med en profesjonell rådgiver dersom dere er uenige eller usikre på veivalget fremover.

På messen fikk jeg blant annet en del innspill på at “jeg vil flytte men gubben nekter”.  Jeg fikk ikke helt med meg hvorfor, men det har jeg tenkt å finne ut av fremover.  Jo mer jeg forstår av hva folk synes er vanskelig, jo mer kan jeg bistå med gode boligråd.

Lykke til med videre tankeprosess.

Vennlig hilsen
Boligdama – Trude Larsen
T: 950 37 330
e.post: trude@boligdama.no

 

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *