Hva er den egentlige prisen på boligen?

Alle har ikke fått med seg at fellesgjeld skal plusses på prisantydningen for å finne den totale prisen på en bolig.  Kanskje ikke så rart når det markedsføres ulikt?

Fakta
Fellesgjeld for en bolig oppstår når boligselskapet, tar opp et lån og fordeler dette ut på boligene i selskapet etter en bestemt fordelingsnøkkel.  Renter og avdrag på denne gjelden betales gjennom felleskostnadene.  Når du kjøper en bolig med fellesgjeld betaler du en salgssum, men du overtar også boligens andel av fellesgjelden. Dermed blir den totale prisen du betaler salgssum + fellesgjeld.   En bank som gir deg en låneramme vil alltid regne inn fellesgjelden i lånerammen. Du kan derfor ikke gi bud på boliger hvis prisantydning OG fellesgjeld overstiger den totale lånerammen, selv om selve prisantydningen er lavere.

For eksempel:
Du  har fått et finansieringsbevis fra din bank hvor det står:
Samlet lånesum eller samlet kjøpesum  kr 3.500.000, egenkapital kr 800.000 og langsiktig finansiering kr 2.700.000. Når du skal undersøke hvor mye du kan betale må du regne inn eventuell fellesgjeld og ta utgangspunkt i totalprisen for boligen. I dette tilfellet, hvis fellesgjelden er kr 500.000 kan du kun by opp til kr 3.000.000.

Markedsføring og angivelse av total pris
For at kjøper skal forstå hva den totale prisen er har “Bransjenormen for markedsføring av boliger” en regel om at prisen på en bolig alltid skal settes opp på følgende måte:
Prisantydning
Andel fellesgjeld
Totalpris

Dessverre syndes det en del mot dette i dagens boligannonser.  Prisantydning og fellesgjeld er med som to separate opplysninger, men totalpris mangler.   Hva grunnen til dette er kan det bare spekuleres i. Men jeg håper meglerne kan skjerpe seg slik at misforståelser unngås og forbrukerne får de opplysningene de har krav på.

 

2 Comments

Sam

Jeg har fått kommunallån på 3.300.000 hva skal jeg se på eller hva lån dekker er det Prisantydning eller total pris

Reply
Kaja

Hei! Utrolig bra det du skriver! Jeg blir oppgitt når jeg spør bankene/meglerne om lån og finansieringsbevis.
Jeg har enda ikke fått endelige svar på prisen som står i budrunden- det må være prisantydningen vi oppgir der og må selv legge på fellesgjelden og omkostningene, ikke sant?

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *