Dette bør du sjekke om boligselskapet før du kjøper bolig

Du har kjøpt drømmeleiligheten.  Tror du, helt til du oppdager at boligselskapet er dårlig drevet eller har regler du ikke kan leve med.

Fasade

Kjøp med bismak
Har du først kjøpt må du antageligvis leve med de forholdene du oppdager i ettertid, men det vil utvilsomt gi boligkjøpet en viss bismak.  De aller viktigste tingene, som forestående større vedlikehold og varslede økning i felleskostnader, er megler til pliktig å oppgi i salgsoppgaven, så dette har du antagelig fått med deg.  Men du har ingen garanti for at alle forhold som er viktig for deg er referert i salgsoppgaven.  Og husk at meglers oppgave er å oppnå høyest mulig pris.  Da vil positive ting ofte bli fremhevet og negative ting tonet ned.

Innhent dokumenter
Det viktigste du bør gjøre, og som vi gjør for alle våre kunder, er å ta utfordringen som står i salgosppgaven: “Dokumenter for boligselskapet kan fås ved henvendelse til megler“.  Send en mail til megler og be om å få tilsendt dette. Da slipper du å være avhengig av annenhåndsinformasjon fra megler.  Og en annen ting; når du underskriver kontrakten etter kjøpet skriver du faktisk under på at du har sett disse dokumentene.

Hva bør du se etter i informasjonen om boligselskapet som du får fra megler?

  • Årsberetningen, spesielt punktet om styrets arbeid.  Her kan du få vite litt om styrets planer, om det er mange klagesaker, om de er i rettslige tvister og  du får et inntrykk av styrets kompetanse og hvordan de jobber.
  • Årsregnskap og budsjett.  Drives boligselskapet med overskudd og har de disponible midler?
  • Vedtekter og husordensregler.  Dette kan være traurige saker å lese igjennom,  men se raskt over for å se om det er spesielle forhold som du er opptatt av.
  • Finner du noe i materialet du er usikker på, spør megler før budgivningen.  Han/hun er pliktig til å finne ut dette for deg og ansvarlig for svarene som gis. Alternativt kan du snakke med forretningsfører eller be om telefonnummer til styreleder og spørre der.

En annen viktig ting til slutt, når du er på visning:
Se deg godt omkring i oppganger og fellesområder, og be om å få se kjelleren og boden til leiligheten.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *