Er det skummelt å kjøpe bolig eller hytte med festet tomt?

Mange av mine kunder lurer på om det er forbundet med stor risiko å kjøpe en bolig eller hytte med festet tomt.  Det er et lurt spørsmål, for selv om det i hovedsak er trygt, er det lurt å sjekke en del ting rundt tomteforholdene før du gir bud på en eiendom.

Tomtefesteloven regulerer rettigheter og plikter rundt festetomter. Når du kjøper en eiendom med festet tomt vil du i praksis leie tomten. Du kjøper rettigheten til å bruke tomta, mot en betalt avgift.

Da jeg tok Eiendomsmeglereksamen i relativ voksen alder, allikevel for 20 år siden, kom jeg opp i Tomtefesteloven i muntlig eksamen.  Jeg manøvrerte meg frem etter beste evne.  Da jeg var ferdig uttrykte sensor sa at det var den mest originale forklaringen han hadde hørt om denne loven noen gang,  Men heldigvis ga han meg ståkarakter.

Så kanskje er jeg ikke den riktige til å gi deg tips om tolking av Tomtelovens bestemmelser.

Men la gå, la oss prøve likevel:)

Hvis du ser i annonsen at tomten er festet må du:

  • Be om å få se festekontrakten.  Den er ikke alltid vedlagt i salgsoppgaven
  • Merke deg prisen for dagens festeavgift og når den sist ble regulert
  • Merke deg utløpsdatoen for festekontrakten
  • Se etter om det er spesielle bestemmelser i festekontrakten som gjelder akkurat denne eiendommen

Sørg for å få alle opplysninger fra megler, og er det noe du ikke forstår i avtalen, søk råd.

Når festekontrakten går ut kan ikke grunneier tvinge deg vekk fra tomta.  Du har rett til å forlenge avtalen.  Eller kjøpe tomta, såkalt innløsningsrett.  Jeg går ikke inn på reglene rundt innløsning her, utover å si at loven gir bestemmelser om hvordan innløsnings- eller kjøpesummen skal fastsettes.

Når festeavtalen fornyes har grunneier rett til å sette opp festeavgiften en god del mer enn med indeksreguleringen.  Indeksreguleringen kan ifølge loven gjøres hvert tiende år så lenge avtalen løper.

Ved forlengelse av avtalen kan festeavgiften reguleres opp til maks 2 prosent av tomteverdien, men ikke mer enn 9.000 kroner per dekar(mål)  konsumprisregulert ved hvert årsskifte fra 1. januar 2002. Det vil for 2023 si ca. 14.550 kroner.

Bestemmelsen om ikke mer enn osv. gir en trygghet for at det ikke er mulig å sette opp festeavgiften så mye at du må gå fra gård og grunn ved forlengelse av avtalen, men har du lav festeavgift i dag vil du få en betydelig økning.

Når du fester en tomt, har du rett til å bruke den som den var din egen, men tomten må brukes til det den var ment for, i tråd med festeformålet. 

Konklusjonen må vel bli at det er trygt å kjøpe en bolig eller hytte med festet tomt, forutsatt at du gjør de nødvendige undersøkelser.   Har tomten en lav festeavgift og det er mange år til festeavtalen utløper, ville jeg ikke på død og liv jobbe for å få kjøpt tomten.

Selv har jeg en hytte med meget lav festeavgift hvor avtalen løper ut ca 2050.  Da tenker jeg at den yngre generasjon, hvis de overtar hytta, har midler til å betale en høyere, men dog ikke uoverkommelig festeavgift eller kjøpe tomten.

Vil du vite flere detaljer kan du lese denne artikkelen fra en ekte advokat i Huseierne. 

Jada – jeg innrømmer å ha hentet noen poeng fra denne:)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *