Det er umulig å få kjøpt en bolig i Oslo med Startlån fra Husbanken

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

Boligprisene i Oslo er høye.  Derfor er det så å si umulig å få kjøpt en bolig i Oslo med Startlån fra Husbanken.

Svaret på dette er NEI,  men det er en vanskelig oppgave.

Startlån fra Husbanken er et lån som tilbys visse grupper som har vansker med å oppnå privat finansiering til kjøp av bolig. Lånene administreres av hver enkelt kommune.  Du må ikke ha for høy inntekt og dokumentere at du faller inn under ordningen for et slikt lån.  Fordelen er at du ikke trenger egenkapital.  Ulempen er at lånebeløpet, som i noen tilfeller kan være kombinert med noe kontant støtte, er ganske lavt og i underkant av det som er nødvendig for å få kjøpt en bolig i hovedstaden.

Men det er ikke umulig.
Jeg har selv vært så heldig å kunne hjelpe en del folk med Startlån med boligkjøp det siste året.  Vi må alltid sette næring etter tæring og lete i de bydelene som har lavest boligpriser.  I Oslo er det store variasjoner når det gjelder boligpriser.  De ytre bydeler har langt lavere priser enn de mer sentrale.  I tillegg til skillet mellom øst og vest i byen, har dette å gjøre med avstand til sentrum og befolkningssammensetning.

Mange lever i den villfarelsen at lavere boligpriser automatisk betyr dårlig oppvekstmiljø og sosiale problemer.   Dette er stereotype oppfatninger som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten.  Befolkningsundersøkelser fra for eksempel Groruddalen og Holmlia viser at 8 av 10 beboere trives der de bor.

Egentlig bør vi være glad for at noen områder er rimeligere enn andre, slik at flest mulig kan få mulighet til å eie sin egen bolig innenfor Oslos grenser.  Det jeg opplever når jeg hjelper folk med Startlån, er først og fremst en stor takknemlighet for at de endelig får mulighet til å eie sin egen bolig. Det å få et fast holdepunkt i livet og slippe å flytte fra den ene leieboligen til den andre i et tøft leiemarked, er gull verdt.  Derfor er de åpne for å kjøpe i de områdene hvor boligprisene tilsier at det er mulig.

En liten ting til slutt, som jeg synes er en raritet:

Ordningen finansieres av Staten via Husbanken, men det er ikke mulig å kjøpe bolig utenfor den kommunen som tildeler lånet.  Hvorfor det er slik, har jeg ikke fått noe fornuftig svar på.  For mange som bor i Oslo hadde det vært en fordel å kunne kjøpe noe i nabokommunene til Oslo hvor prisene er lavere.  Men det er altså ikke mulig med dagens Startlån ordning.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *