Derfor er det gunstig å kjøpe bolig fremover

Sommerferien står for døren.  Tid for en oppsummering av våren og noen refleksjoner rundt hva som skjer på boligmarkedet fremover.

Omsetningsvolum og boligpriser
Hovedbildet er at det har vært rekordomsetning av boliger i vår.  Med mange boliger til salgs, men også mange kjøpere på banen.  Et marked i balanse, men med en viss tendens til  kjøpers marked.  Det betyr kjøperne ta seg litt bedre tid og har flere boliger å velge mellom.  Det er gunstig for de som skal kjøpe og det vil etter all sannsynlighet påvirke prisene.  Prisene har steget med 2,6% de siste 12 måneder på landsbasis.  Det forventes en noe fallende kurve utover høsten grunnet stort utvalg av boliger til salgs og noe økning i lånerentene.  Hvis du vil følge med på prisutviklingen der du bor eller der du ønsker å flytte anbefaler vi å følge med  Krogsveen sin prisstatistikk.

Opplysningsplikten er vedtatt skjerpet.
Politikerne har i vår vedtatt endringer i Avhendingsloven som regulerer salg og kjøp av fast eiendom.  Disse går i korthet ut på at selger pålegges et større informasjonsansvar ved salget ved at forbeholdet “solgt som den er” eller “as is” bortfaller.  Samtidig lovfestes kjøpers undersøkelsesplikt.  Målet er å fremtvinge at selger bestiller teknisk tilstandsrapport og at kjøper blir mer bevisst på å sjekke tilstandsrapport og øvrig salgsmateriale.  Dette trer ikke i kraft før neste sommer, men meglerbransjen har allerede begynt å tilpasse seg dette.  Vi har lansert vårt produkt “Sjekk boligens tilstand” og mange kjøpere har benyttet seg av dette i løpet av våren. Her får du en profesjonell gjennomgang av alt salgsmaterialet og tilhørende informasjon, slik at du ikke kjøper “katta i sekken”.

Økt interesse for uavhengig kjøpshjelp
Vi opplever økt interesse rundt kjøpshjelp tjenestene våre, både komplett kjøphjelp, vurdering av pris og tilstand og hjelp til budrunden.   I første halvår i år har vi hatt like mange henvendelser som i hele 2018. Folk setter tydeligvis pris på å ha en partsrådgiver ved sin side.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst.  Et spørsmål på mail, telefon eller chat er helt uforpliktende og gratis.

Sommeren kan også være en fin tid å kjøpe bolig!

GOD BOLIGSOMMER!

Vennlig hilsen
Trude Larsen
“Boligdama”

og
Kjøpsrådgiver Boligkjøpsrådgiver Krogsveen

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *