Tips til kjøper ved overtakelse av bolig

Av: Dato: Rådgivning

Du har kjøpt ny bolig og tiden for overtakelsen nærmer seg.  Kanskje er du litt usikker på hva som skal skje og hva du bør passe på?

Her kommer noen nyttige tips:

 • Overtakelse av brukt bolig medfører ikke at leiligheten skal gås nøye gjennom på nytt for å finne feil og mangler.  Dette skal være undersøkt på visning og alle vesentlige opplysninger om tilstand skal være opplyst i salgsmaterialet.  Du skal overta boligen slik det er avtalt på grunnlag av dette.
 • Du skal allikevel gå igjennom boligen med selger for å sjekke:
  • At leiligheten med medfølgende boder og eventuell garasje er tømt, ryddet og rengjort
  • At alt tilbehør og løsøre som skal følge med boligen er der

Les mer om løsøre og tilbehør her.

 • Nøkler skal overleveres.  Pass på at du får alle selgers nøkler og nøkler til boder og garasje.
 • Avregning.   De fleste megler ønsker at avregning av fellekostnader og andre småutgifter gjøres opp mellom selger og kjøper direkte. Dette kan for eksempel være hvis overtakelsen er midt i måneden.  Husk å avtale konkret beløp og hvordan pengene skal overføres.
 • Holde igjen deler av oppgjør.  Skulle boligen ikke være tilstrekkelig rengjort eller du finner ting som du mener ikke er avtalt vedrørende innbo og løsøre eller kvaliteter ved boligen,  har du som kjøper rett til å holde tilbake et forholdsmessig stort beløp i oppgjøret.  Dette må noteres på overtakelsesskjemaet og husk at beløpet må stå i stil med hva det vil koste å utbedre/erstatte feil eller mangler.

Når boligen er gjennomgått og strømmen er lest av i fellesskap, sender selger den signerte overtakelsesprotokollen til megler.  Megler vil besørge tinglysning og oppgjør til selger og dersom det er krav om tilbakehold fra kjøper vil dette beløpet foreløpig trekkes ut av oppgjøret og stå igjen på meglers klientkonto.  Partene – selger og kjøper helst i samarbeid med megler – må finne en løsning på uenigheten og når dette er skriftlig bekreftet av deg som kjøper vil resten av oppgjøret bli gitt til selger.

De fleste overtakelser skjer uten slike krav om tilbakehold, men det er bra å vite om muligheten.  Dessuten gjør ordningen at overtakelse kan gjennomføres selv om det skulle være en liten uenighet.

Megler er ofte ikke til stede

Det er som oftest slik at megler ikke er til stede på overtakelsen. LItt merkelig kanskje, det er jo en gledens dag hvor det endelige resultatet av salget materialiserer seg.

Jeg har erfart at noen av våre kjøper kunder blir litt usikre på å møte selger alene, sikkert med tanke på at det kan oppstå uenigheter.  Derfor har vi av og til blitt med våre kunder på overtakelsen.

Håper tipsene ovenfor kan være til nytte og hjelp, og lurer du på noe mer rundt temaet overtakelse er det bare å ta kontakt.

 

Kommentarer (0)

Redd for å kjøpe katta i sekken?

Av: Dato: Rådgivning

Et noe retorisk spørsmål i overskriften kanskje, men når vi ser på dagens regler ved boligkjøp er det betimelig å minne om risikoen for store kostnader på utbedringer etter boligkjøpet.

Farlig å kjøpe bolig i Norge?

NRK publiserte nylig en artikkel om et ektepar som fikk uventede kostnader på over en million kroner til drenering etter boligkjøpet.  Dette måtte de bekoste selv fordi forholdet såvidt var omtalt i salgsprospektet Samtidig forelå det ikke såkalt boligsalgsrapport som kunne ha utdypet forholdet og satt dem som vanlige forbruker på sporet om at noe var galt.

Forbrukerrådet og leder i Eiendomsmeglerforbundet kommenterer saken og mener at dagens system er konfliktsskapende og medfører stor risiko spesielt for kjøper.  De etterlyser endringer og handlekraft fra politikerne.

I sommer behandlet Stortingets noen forslag til endringer i dagens system og lover som regulerte eiendomsomsetningen i Norge.  Disse ble sendt videre til regjeringen.  Tiden får vise hvor mye av dette som materialiserer seg i positive endringer for kjøper og selger.

Les forslagene og hvor saken står her:

Mens vi venter på politiske endringer.

Her er noen råd til deg som tenker på å kjøpe bolig:

 • Sørg for å ha god dokumentasjon på boligens tekniske standard.  Her er bolig- eller tilstandsrapport samt selgers egenerklæring stikkord.  Gammeldags takst gir deg svært lite eller ingen informasjon om tilstanden.
 • Er det mange punkter i tilstandsrapporten med såkalt tilstandsgrad 2 og 3 søk råd hos bygningskyndig som står på din side i bolighandelen. Da kan du få avdekket alvorlighetsgrad samt estimat på det som må gjøres for å få boligen i forsvarlig stand.  Kjenner du ikke noen slike ta kontakt med oss.
 • Ikke by på en bolig før du har oversikt over den faktiske tilstanden og eventuelle utbedringskostnader i ettertid.  Du har ingen angrefrist!
 • Tegn boligkjøperforsikring.  Det gir deg ikke større vern mot feil og mangler men skulle uhellet være ute og du får en sak mot selger har du hjelp av advokater for å håndtere det.

Les også:             Er det lurt å ta med en bygningskyndig på visning

På grunn av at kjøper har et stort ansvar og står relativt svakt i forhold til feil og mangler er vi som boligkjøpsrådgivere veldig opptatt av å kartlegge den tekniske standarden på kjøpsobjektene til våre kunder.  Vi leser boligsalgsrapportene nøye og spør fagkyndige om det som er uklart.  Etter hvert har vi fått en nese for ting som er såvidt nevn,t men som kan være kostbart og som krever nærmere undersøkelser. Sist men ikke minst oppfordrer vi kundene våre til å engasjere en bygningskyndig der hvor forholdene krever det.

Les også:            Hvem bærer risikoen i bolighandelen?

 

Kommentarer (0)

Hjelp det er kjøpers marked – hva gjør jeg?

Av: Dato: Rådgivning

Den siste måneden har vi opplevd økt antall boliger til salgs i Oslo og Akershus.  Sammen med en nedgang og utflating i prisene er det nå plutselig blitt “kjøpers marked”.  Hva gjør jeg da hvis jeg skal kjøpe bolig?

Med kjøpers marked mener jeg at kjøper har flere boliger å velge mellom som faktisk er mulig å få kjøpt uten heftige budrunder, ja i noen tilfeller også uten konkurranse fra andre budgivere.  De mest attraktive objektene er det fremdeles rift om, men hovedbildet er nå at det ofte trengs minst to visningsrunder før boligen er solgt.

Både bra og skummelt

Dette er en bra situasjon for kjøperne, ikke minst fordi den vanvittige prisveksten ser ut til å ha stoppet opp.  Men det kan også føles litt skummelt.  For hva skal jeg forholde meg til når jeg ikke lenger kan henge meg på en pågående budrunde.  Og tør jeg egentlig kjøpe nå når vi ser et skifte i markedet?

Benytt “overgangsvinduet”

For å ta det siste først.   Vi ser et skifte i markedet og prisene er lavere enn for en måned tilbake.  De kan selvsagt falle enda mer til høsten, men de fleste eksperter spår at dette ikke vil skje.  Det foregår en korreksjon akkurat nå som følge av en stor og forsinket vårflom og at kredittpraksis er strammet inn. Det er ventet at tilbudet vil bli mindre utover høsten.  Det betyr enten utflating eller at prisene kan begynne å stige svakt igjen.

Jeg tror det kan være lurt å kjøpe nå mens tilbudet er stort .  Mange av selgerne som er ute i markedet nå hadde forventet et enkelt salg på grunnlag av det gode markedet for selgerne i 2016 og tidlig i 2017. Nå går det ikke så glatt som forventet.  Da kan det hende de blir utålmodige og godtar en lavere pris. Dette opplevde vi med en av våre kunder denne uken og lyktes med å forhandle frem et gunstig kjøp i et attraktivt område.

Så isteden for å sitte på gjerdet kan det være lurt å utnytte “overgangsvinduet” vi ser akkurat nå.

Dersom du skal by på en bolig i et kjøpers marked bør du tenke på følgende:

 • Sjekk hvordan prisantydningen ligger i forhold til lignende boliger solgt den siste tiden.  Det er større sannsynlighet for at denne er reell nå enn i et sterkt stigende marked fordi det er forbundet med stor risiko å operere med lokkepriser i et kjøpers marked
 • Selv om prisantydningen er edruelig og i tråd med markedsprisen behøver du ikke å gå rett på denne for å få tak i boligen.  Husk at det er du som sitter med de beste kortene.
 • Har du veldig lyst på boligen skal du ikke operere med skambud eller svært lave bud.  Da skyver du selger fra deg og mister forhandlingsposisjonen.
 • Prøv heller å peile deg inn på en middelvei som kan gjør at forhandlingene er i gang og du kan utløse et motbud.  Motbudet bindene for selger, og idet det gis et motbud er du som kjøper ikke lenger bundet av ditt bud.
 • Synes du det er vanskelig å vite hva markedsprisen er søk råd hos profesjonelle som har kunnskap om det lokale markedet.  For eksempel en boligkjøpsrådgiver.

Pust med magen

Husk at du må ha et visst tidsperspektiv ved investering i bolig og at du ikke må måle verdistigning fra en måned til en annen.  Hvis du kjøper i dagens marked og det skulle falle ytterligere et par måneder, ikke få panikk.  Det betyr ikke at du har valgt feil.  Pust med magen og kos deg i boligen. Erfaringsmessig vil prisene stabilisere seg og begynne å gå oppover igjen etter en tid.  Det er bare hvis du blir tvunget til å selge når markedet er nede i en i en liten bølgedal og du ikke kjøper noe nytt i det samme markedet, at du kan stå i fare for å tape penger.

Samtidig må du være klar over at det å kjøpe bolig og ta på seg gjeld alltid vil ha et element av risiko.

 

Kommentarer (0)

Slik kan du gjøre flyttingen så enkel og trygg som mulig

Av: Dato: Rådgivning

Veldig mange gruer seg til flytteprosessen ved salg og kjøp av bolig.  For mange som kanskje har bodd på ett sted veldig lenge, er tanken på dette så overveldende at de utsetter eller lar være å skaffe seg en mer hensiktsmessig bolig. 

Dette er noe jeg har registrert hos en god del mennesker jeg er i kontakt med i jobben min som boligkjøpsrådgiver.    De fleste vet at de kan kjøpe seg hjelp til å pakke, flytte, vaske ned boligen og få plassert ting på lager, men de vet ofte ikke hvem det er lurt å kontakte og i hvilken ende de skal begynne.

Så enkelt og trygt som mulig

Som boligkjøpsrådgivere skal vi bidra til det å skifte bolig skal være så enkelt og trygt som mulig.  Derfor har vi inngått et samarbeid med en seriøs aktør Flytteksperten AS som kan gi våre kunder gode råd og bistå med hele eller deler av flytteprosessen.

“Vi ser en økt tendens til at folk ønsker utvidet hjelp i flytteprosessen, og fortrinnsvis fra en leverandør.  Det dreier seg ikke bare om å få fraktet ting fra A til B lenger.  Mange ønsker hjelp til å få kastet ting, pakket inventar og løsøre ned og opp samt få tatt flyttevasken, forteller daglig leder i Flytteksperten – Eirik Frederiksen.  Flyttevasken kan føles litt problematisk for mange, ikke bare for arbeidets del men fordi det erfaringsmessig kommer en del klager på denne fra kjøpere.  Da er det godt å vite at en profesjonell part er ansvarlig”, opplyser han videre.

 

Har du inntrykk av at folk har vanskelig for å kvitte seg med ting i en flytteprosess?
“Det varierer fra person til person.  Folk må selv bestemme hva de vil kaste og hva de vil ta vare på selvfølgelig, men vi prøver å motivere folk til å planlegge flyttingen og sette opp prioriteringslister og gjør det så enkelt som mulig å få kastet ting ved å også tilby avfallshåndtering.  Basert på vår erfaring gjennom årene har vi satt opp noen flyttetips. Følger du disse vil du oppleve at flytteprosessen glir lettere, avslutter Fredriksen.

 

Her har du flyttetipsene :

I god tid før flyttingen:

 • Vurder hva du kan gjøre selv – og hva du vil sette bort
 • Kontakt et seriøst flyttebyrå og book en dato for flytting og eventuell vask
 • Sjekk med din innboforsikring at den gjelder under flytting
 • Planlegg oppsigelser eller videreføring av: elektrisitet, nettjenester, aviser,
 • Start tidlig med planlegging av rydding og kasting og tenk på om du vil sette bort dette
 • Legg ut møbler og inventar som du ikke trenger på finn.no
 • Skriv en inventarliste over ting du skal ha med (også fin å ha for flyttebyrået).

Ca en uke før flyttedagen

 • Meld adresseendring til
 • Send melding om adresseendring for abonnementer, samt til kontakter og bekjente
 • Start pakkingen (hvis du ikke har satt bort dette).
 • Gå til anskaffelse av flytteesker (like), silkepapir, bobleplast og merkelapper
 • For tekstiler og myke gjenstander fungerer søppelsekker fint
 • Hvis du har mye klær på hengere, kan garderobeesker være en god anskaffelse
 • Pakk kjøkken og mindre løsøre først (det er dette som tar lengst tid).

Dagen før :

 • Pakk en liten «VIP-eske» til deg selv med viktige papirer, datautstyr, reserveklær etc
 • Sett kjøleskap og fryser til avriming
 • Tøm vaskemaskin og tørketrommel for vann og koble fra ledninger og avløp.
 • Merk alle kolli med innhold + rom-angivelse (dette sparer deg for mye tid senere).
 • Lag en telefonliste med nummer til: flyttebyrå, vaktmester, megler, nye eiere etc
 • Sjekk parkeringsforholdene og hvor det er lovlig å parkere på ut- og inn-adressen. Sett ut eventuelt «sperringer».

Flyttedagen:

 • Husk å lese av strømmåleren.
 • Gi nødvendige instruksjoner + nøkler til flyttebyrået eller annen flyttehjelp
 • Sørg for at ting kommer raskest mulig på plass i ny bolig
 • Det er vel anvendte penger å la flyttefolkene bli en ekstra time for å innrede
 • Ta en befaringsrunde i gammel bolig og sørg for at alt er klart til vask!

 

Kommentarer (0)