Derfor er motbud aktuelt i dagens boligmarked

Av: Dato: Rådgivning

I disse tider som må betegnes som kjøpers marked, vil selger ofte gi deg som kjøper et motbud for å komme i havn med salget.  Hva innebærer dette og hva er lurt å gjøre i en slik situasjon?

Bindende tilbud

Bruk av motbud oppstår i slutten av en budrunde.  Selger er ikke fornøyd med størrelsen på budet ditt og prøver å legge frem et motbud  håp om å få opp prisen.  Når han gir motbud avslår han ditt opprinnelige bud og du er ikke lenger bundet av dette.  Samtidig gir han deg et bindende pristilbud. Du får som regel en viss tid til å si ja eller nei til motbudet.  Ingen andre kan by over motbudet frem til fristen løper ut.  Svarer du ja er boligen din, svarer du nei står selger fritt til å forlange hvilken pris han vil i den videre prosessen.

Dersom du synes motbudet er for høyt står du fritt til å foreslå en lavere pris.  Dette er å anse som et nytt bud fra deg som du er bundet av og som selger står fritt til å akseptere eller avslå.

Møtes ofte på halvveien

Når markedet er litt tregt og det kanskje bare er en budgiver slik som nå, opplever vi ofte at selger og kjøper møtes på halvveien.  Etter at selger har mottatt bud fra kjøper, fremsetter han et motbud som i han i utgangspunktet sier er det laveste han vil selge for. Kjøper synes dette  er for høyt og gir et nytt bud noe under motbudet.  Det kan bli en psykologisk tautrekking der begge parter ønsker å “få noe igjen”.

Når du skal vurdere om du vil akseptere et motbud er det viktig å ta stilling til om motbudet er fornuftig i forhold til antatt markedsverdi på boligen, og ikke bare se på hvor mye du får “prutet” det ned.  Selgere og meglere opptrer forskjellig, noen gir gode motbud som er verdt å akseptere, andre er mer steile og har litt for høye prisforventninger.  Det kommer også an på hvor stor lyst du har på den aktuelle boligen og om du ønsker at den ikke skal gå fra deg.  Som kjøpsrådgivere er vi opptatt av å se på alle faktorer samlet når vi bistår i budforhandlinger.  Det gir alltid de beste resultater.

Les også:               Hva forteller prisantydningen deg?

 

Kommentarer (0)

Hvor lang tid vil du bruke på boligkjøpet?

Av: Dato: Rådgivning

Boligkjøperindeksen fra Krogsveen viser at de fleste bruker lang tid på boligkjøpet. 60 % bruker mer enn 6 måneder og hele 22% bruker 1 til 2 år. Vi vet ikke eksakt hvorfor det tar så lang tid, men mye taler for at det kan skyldes usikkerhet på deler av prosessen samt at det kan være  vanskelig å holde jevnt fokus.

Det er ikke et mål å ha hastverk eller handle for raskt når vi skal gjøre en av livets største investeringer, men de fleste som har vært på boligjakt vet at det ofte skjer ting som gjør at prosessen og beslutningsevnen kan stoppe opp i perioder.  Enten det skyldes økonomi, mangel på tid, usikkerhet eller at drømmeboligen ikke dukker opp.

Les også:       Dette er boligkjøperen 2017 – Boligkjøperindeksen

Folk er blant annet usikre på følgende når de skal kjøpe bolig:

 • Hvordan finne relevante salgsobjekter som passer for meg
 • Hvordan vurdere boligens fysiske tilstand og hva eventuell oppussing vil koste
 • Hvordan vite at megler ivaretar mine interesser som kjøper
 • Hvordan vurdere hva som er riktig pris i et kjøpers marked
 • Hvordan sette av nok tid til diskusjoner i “heimen” eller med meg selv for å ta riktige beslutninger

Les også:              Hjelp det er kjøpers marked – hva gjør jeg?

De fleste boligkjøpere har god bakkekontakt

I noen tilfeller kan drømmene stå i veien for virkeligheten, men mitt inntrykk som boligkjøpsrådgiver er at de fleste boligkjøpere har et realistisk forhold til hva de har råd til å kjøpe og hvor langt de kan strekke seg.  Beliggenhet er prioritet nr 1, og tendensen er at en del er villige til å gå ned i størrelse og standard for å oppnå ønsket beliggenhet.

Folk har svært ulike grunner for å oppsøke oss for å få hjelp til boligkjøp, noen stiller med blanke ark før de har begynt prosessen, mens andre har prøvd en del selv og funnet ut at det hele blir veldig oppstykket og lite målrettet.  De ønsker å ha en rådgiver ved sin side som de kan stole på og som sørger for god fremdrift og velfunderte beslutninger.

Fullt fokus og gode beslutninger

Vår filosofi er å ha konstant fokus på prosessen på vegne av våre kunder, samtidig som vi sørger for å følge deres eget tempo, spesielt i forhold til å ta de rette beslutningene.  Så noen ganger kan vi også bruke en del tid, spesielt hvis det er snakk om få finne spesielle boliger.  Men generelt er vi mål med våre kunders boligkjøp etter knappe to måneder.  Det å kunne jobbe på heltid med et boligkjøp – fra søkefasen, via kvalitetssikring og budgiving og gi våre kunder den nødvendige profesjonelle input viser seg å være fruktbart.  Både målt i kvalitet og tidsbruk.

Hvor lang tid har du lyst til å bruke?

Kontakt oss gjerne for å lage en god og effektiv plan for deg.

 

Les også:               Hvorfor bruker ikke alle egen rådgiver når de skal kjøpe bolig

 

 

Kommentarer (0)

Hva forteller prisantydningen deg?

Av: Dato: Rådgivning

I fjor ble det skrevet mye om lokkepriser og feilaktige prisantydninger, og det ble satt inn tiltak fra meglerbransjen og forbrukermyndigheten for å stramme inn dette.  Nå, i et kjøpers marked er  problemstillingen rundt feilaktige prisantydninger lenger aktuell – eller?

Jeg vil svare ja på at det ikke lenger er særlig stor fare for å finne såkalte lokkepriser i dagens marked.  Slik markedet er nå, vil det være risikabelt å legge ut en bolig med lavere pris enn det selger vil godta.  Da kan man risikere å få kun en budgiver som er villig til å betale prisantydning.  Og i prinsippet være forpliktet til å selge til denne prisen.  Det er riktig å bruke uttrykket ” i prinsippet”, da en forsmådd kjøper i slike tilfeller har få sanksjonsmuligheter hvis kjøpet ikke gjennomføres.  Dog vil megler komme i en dårlig posisjon i forhold til Forbrukermyndighetene.

Taktisk prising

Om lokkepriser forekommer i svært liten grad ser vi at taktisk prising forekommer for eksempel ved at prisantydningen legges noe lavere enn den reelle markedsverdien, for å få igang en budrunde.  Er det en attraktiv bolig er det stor sjanse for at en lav prisantydning vil få flere på visning med påfølgende budrunde.  Denne uken måtte en av våre kunder kaste inn håndkleet da salgssummen endte
kr 600.000 over takst.  Men på samme nivå som tilsvarende bolig var solgt for i september.

For høy prisantydning, kanskje etter press fra en litt for forventningsfull selger, ser vi også eksempler på.   Dette er ikke noe sjakktrekk, da boligen lett blir uaktuell dersom den må legges ut senere med merkelappen “NY PRIS”.  Når tilbudet er stort vil kjøpere lett fatte interessen for nye ting som kommer på markedet på bekostning av det som har vært ute tidligere.  De som er på boligjakt følger godt med i sitt søkeområde og gjenkjenner raskt boliger som har vært annonsert tidligere.

Prisantydning er ikke alltid lik markedsverdien

Generelt kan vi si at kartet stemmer ganske bra med terrenget nå om dagen.  Det vil si at prisantydning ligger ganske i nærheten av reell markedsverdi.  Både meglere og selgere har interesse av å treffe planken best mulig i dagens marked.  Og det er bra for alle som skal kjøpe bolig!

Sett deg inn i prisutviklingen i ditt område her.

Men du bør allikevel sette deg inn i nylige omsetninger i området du søker bolig i eller søke råd for å få kartlagt den reelle markedsverdien.  Både før du går på en visning og ved budgivning.

Å måle et vellykket kjøp mot prisantydning – under eller over – er ikke alltid det beste og slettes ikke det eneste måleparameter.  Årsaken er at det kan ligge både taktikk og forventninger bak fastsettelsen av denne.

Les også:             Er det mulig å få både i pose og sekk

 

Kommentarer (0)

Førstegangskjøp for dummies

Av: Dato: Rådgivning

Unnskyld til alle oppegående førstegangskjøpere for uttrykket i overskriften.  Det er ikke vondt ment.  Men det er så viktig at nettopp du kommer riktig ut fra hoppkanten.  For det er når du kjøper din første bolig du legger grunnlaget for din videre boligkarriere. Derfor må du være både varsom og nøye!

Spesielle utfordringer og karaktertrekk

 • Førstegangskjøpere har en stor utfordring i å skaffe finansiering, blant annet på grunn av bankenes krav om 15% egenkapital og at man ikke får låne mer enn 5 ganger inntekt inklusive studiegjeld.
 • Førstegangskjøpere har aldri kjøpt bolig før og er usikre på prosessen:
 • Førstegangskjøpere har ikke alltid et realistisk bilde på hva de har råd til å kjøpe eller sitt mulighetsområde i boligmarkedet.
 • Førstegangskjøpere vil helst bo sentralt .  Det er veldig forståelig, men det kan fort bli for dyrt.
 • Førstegangskjøpere kan lett bli blendet av boligens utseende – glemmer å sjekke alt rundt som for eksempel boligselskapets økonomi, organisering og tilstand
 • Førstegangskjøpere kan være litt naive i forhold til selgers/meglers opplysninger for eksempel i forhold til å sjekke formaliteter som kan ha betydning for salg ved neste korsvei

Les også:    Slik kommer du deg inn på boligmarkedet

Dette må du være obs på

 • Les prospektet med vedlegg nøye.
 • Bruk mindre tid på bilder og «reklamen» og konsentrer deg om fakta om økonomi, boligens tilstand og informasjon om boligselskapet.
 • Tilstandsrapport/boligsalgsrapport er spesielt viktig å lese. Merk deg spesielt TG 3 punkter(rødt flagg) og også TG2 – sjekke hvorfor takstmann har satt TG 2 – pga alder eller andre forhold?
 • Innhent opplysninger om boligselskapet, årsberetning og regnskap fra megler og les dette
 • Merk deg hvem som er selger er det en privatperson eller ett selskap
 • Undersøk fellesgjeld og felleskostnader – hva skjer med disse fremover og hva er betingelsene?
 • Be om å få se boder og kjeller når du er på visning selv om megler ikke har «tid»
 • Sett deg inn i prisnivået eller søk råd før du gir bud – prisantydninger kan være satt ut i fra ulike agendaer

Nå er det kjøpers marked.  Det er fremdeles dyrt med bolig, men mye rimeligere enn toppnivået i 2016 og begynnelsen av 2017.  Kanskje en god anledning til å komme seg inn på boligmarkedet og sikre seg en god start på videre boligkarriere?

Er du førstegangskjøper og trenger bistand til å kjøpe bolig, ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.  Så kartlegger vi ditt mulighetsområde og gir deg et spesialtilbud som du står fritt til å benytte deg av.

Les også:             Hjelp jeg har kjøpt bolig

Kommentarer (0)