Ein kleines Stück Norwegen, das uns gehört – Their little piece of Norway

Av: Dato: Kundehistorier

In June 2016, I got an interesting and enthusiastic e-mail from Sven and his wife Martina, Austrian citizens very much in love with Norway.   He wondered if my home consulting firm were able to help him and his wife to purchase a holiday home in the north-west of Norway.

Preparations during summer holiday

Of course, we could help him, especially because I previous had been working in the beautiful area around Kristiansund in Møre and Romsdal county where they mostly wanted to find a house.

During my holiday this summer, I was accidently visiting the area and used the opportunity to look around for possibilities for the family.  Previous we had changed views on different properties announced on the national website for properties for sale – finn.no.

After the trip, I recommended among some others, one property at Averøya, for them. To be sure that they purchased the best house for them, I arranged a trip for Sven where he could look at eight properties in the area.

atlanterhavsveien

The famous Atlanterhavsveien – near Averøya 

Successful viewings

In the beginning of September, he travelled around for 3 days, looked at the properties, and talked with the different realtors.  Luckily the market on holiday homes are a bit easy on the west coast at the time being, so he experienced very good service from the loacal realtors and enough time to think before deciding to bid on a property.

When he came home, he discussed with his wife and they decided to give a bid on the property at Trovikneset, Averøya.  During the bidding, we succeeded to buy it for NOK 150.000 below asking price.

On the 19.th of September, they took over the house combined with autumn holiday.

trovikneset-2

Trovikneset overlooking the Atlantic

Sense and sensibility

It was a pleasure to help this brave and sensible family to fulfil their Norwegian dream.  They had the courage to buy at house in a different country and wise enough to engage a professional person to help them in the process.

They look forward to spend the holidays at their new holiday home together with their little daughter, their three dogs and friends and family.

Sven and Martina says this about the buying process and their little piece of Norway:

“A little piece of Norway that we own. This was the dream we realized now. Last but not least because of the great help from Trude, who was on our side step by step to reach this personal goal. Thanks to her professional help we were safe from the beginning: the search for the perfect property and within the whole buying process. In the critical phase – this typical norwegian bidding process – she gave us clear recommendations. Thank you, Trude.”

and in German – Deutsch:

“Ein kleines Stück Norwegen, das uns gehört. Dies war unser Traum, den wir nun verwirklicht haben. Nicht zuletzt dank der großen Hilfe von Trude, die uns Schritt für Schritt an dieses Ziel begleitet hat. Ihre professionelle Hilfe gab uns von Anfang an die Sicherheit, die wir bei der Suche nach der richtigen Immobilie und in dem gesamten Kaufprozess gebraucht haben. Im entscheidendem Moment – dem für Norwegen typischen Bieterverfahren – kamen von ihr klare Empfehlungen. Danke, Trude.”

Kommentarer (0)

How to buy your first home in Norway

Av: Dato: Kundehistorier

Qasim and family is newly established in Oslo.

This is the story of their property search.  

We first started on a rental property, but soon discovered that cost of living and high rent price was out of our monthly budget. So we were keen to look for something to buy.

Being new in Oslo, we didn’t know much from where to start except exploring finn.no.

Fortunately, we came across Boligjøpsmegling AS and they helped us tremendously in viewing the properties matching our requirements.

In a matter of few months, we visited several properties and eventually landed on a 4 room apartment in Høybråten.

We have got both the central location and the layout and size we wanted.

It feels safe to have a local person who is competent to assist you in the whole process, not least in the thrilling bidding round.

I would recommend other buyers to seek assistance from Trude and her team for leasing and buying properties.

If the story inspired you please contact us for an informal meeting to see how we can help you.

Kommentarer (0)

Ville ikke vente på enda høyere boligpriser.

Av: Dato: Kundehistorier

Er du bosatt i utlandet på åremålsoppdrag og ikke har bolig i Norge å komme hjem til er det lurt å kjøpe bolig først som sist.  Oppsparte midler kan vise seg å være lite verdt omsatt i boligverdi dersom prisene fortsetter å stige i samme tempo som nå.

Dette var NRK sin utenrikskorrespondent i Washington Tove Bjørgaas klar over.  Hun solgte sin bolig i Oslo i fjor etter problemer med leietakere, og hadde håpet på utflating av prisene. Men med tanke på hjemkomst i 2018 fulgte hun engstelig med på boligprisveksten i Oslo og Akershus og innså at hun hadde tatt feil avgjørelse ved å selge.

Hun tok kontakt med Boligkjøpsmegling slik at vi sammen kunne finne en bolig som hun og familien kan bo i når hun flytter hjem.

Med mange år i USA på baken var det helt naturlig for Tove å oppsøke en boligkjøpsmegler.  ALLE bruker dette i USA, og hun er overrasket over at dette ikke er mer utbredt her i Norge.

Utfordrende boligjakt

Det ble et spennende og hyggelig oppdrag.

Hovedutfordringen ble å finne tid til mailutveksling og synspunkter på aktuelle boliger midt i en hektisk amerikansk valgkamp.

Dernest å time visninger for aktuelle boliger i de små tidsperiodene hvor Tove var hjemme på besøk i Oslo.  Etter et forsøk på forsommeren som ikke ble helt vellykket, la jeg opp en hektisk visningsrunde i slutten av august hvor vi sammen reiste rundt en hel søndag og så på aktuelle objekter.

Vårt mål var at dagen skulle ende opp i et konkret kjøp eller at jeg fikk så godt innblikk i hennes preferanser at jeg kunne kjøpe på hennes vegne senere.

Boligkjøpspsykolog

Til alt hell endte historien med en hektisk budrunde påfølgende mandag hvor Tove ble den lykkelige eier av et rekkehus med flott hage sentralt i Asker.  Budrunden gikk nervepirrende men ikke uforsvarlig høyt, og vi endte under den budsjetterte grensen..

For Tove var det et lite sjokk å komme hjem til et så opphetet marked, helt ulikt det hun har vært borte i tidligere.  Hun foreslo derfor at jeg kunne kalle meg boligpsykolog i tillegg til boligkjøpsmegler.

Det tar jeg som et kompliment og en bekreftelse på at en boligkjøpsmegler kan ha mange funksjoner utover det rent faglige.

Gratulerer til Tove med ny bolig og en klok og fremtidsrettet beslutning.

Kommentarer (0)

Huset med hage ble ikke som lovet

Av: Dato: Kundehistorier

Dersom du tenker på å kjøpe ny prosjektert bolig kan kanskje historien til Andrea og Richard være til nytte.  Ved hjelp av boligdama og Boligkjøpsmegling fikk de avdekket at den lovede tomten til huset de hadde kjøpt ville bli vesentlig mindre enn forespeilet.

Mange ubesvarte spørsmål

Paret søkte hjelp etter at de, noe forhastet, hadde gitt bindende kjøpstilbud på en prosjektert enebolig på Nesodden.   De var usikre på om de hadde sjekket salgsmaterialet nøye nok, og følte at mange ting var uklare og hang i luften.

Usikkerheten forsterket seg i ettertid av kjøpet da de hadde kontakt med utbygger for å få utfyllende svar.  De fikk ganske mange ulne tilbakemeldinger i retur…..

Etter at jeg fikk oppdraget, satte jeg i gang med å se gjennom salgsmaterialet og mailkorrespondanse og tok en befaring på tomten sammen med ekteparet.

Samtidig kontaktet jeg utbygger og megler for å svar på de tingene som “hang i luften”.

Dette gikk på materialvalg, tilvalg og ikke minst tomtens størrelse og beskaffenhet.  Det siste var særs spesielt for Andrea.  Ønsket om å ha en egen hage for å dyrke blomster og grønnsaker var hovedårsaken til at de ønsket å gå fra leilighet i byen til hus på “landet”.

Svarene som kom tilbake var i stor grad preget av “vi får se hvordan det blir men det ordner seg sikkert”.

Med andre ord ikke betryggende for noen som har kjøpt et hus til over  5 millioner kroner og som har klare forventninger til leveransen.

Les også:   Ikke gå i nybyggfella

Hot marked for nye boliger

I de siste par årene har nybyggmarkedet vært veldig hot og utbyggerne ønsker derfor å få boligene raskt ut for salg.  Det medfører at de ofte ikke har tatt stilling til en rekke detaljer rundt kvalitet og utforming før boligene legges ut for salg.

Dette så ut til å være tilfelle i det aktuelle prosjektet til Andrea og Richard.  Og det så heller ikke ut til at det ble tatt raske beslutninger etter som vi spurte og grov underveis.

Tilliten til utbygger ble etter hvert ganske tynnslitt og paret var langt fra sikre på om de hadde gjort et kjøp som var riktig for dem.

Å trekke seg fra et bindende kjøpstilbud ville imidlertid medføre risiko i form av avbestillingsgebyr i størrelsesorden kr 250.000 og ansvar for resalg. De vurderte allikevel seriøst å gå den veien.

Image-1                              Andrea og Richard  – befaring på tomten

Tomten var langt mindre enn lovet

I mellomtiden hadde utbygger oppdaget at han kommuniserte med  krevende kunder som attpåtil hadde med seg en rådgiver.  Og de tok tydeligvis  derfor en en ekstra runde med seg selv.

Dette medførte at vi gjennom megler fikk beskjed om at de hadde kontrollmålt tomten, og denne var ikke 385 kvm men 310 kvm.  Det vil si  75 kvm   mindre eller 20% arealavvik!

På denne bakgrunn ble kjøper tilbudt å trekke seg uten omkostninger.
Prisavslag kom imidlertid ikke på tale da det var tatt forbehold om tomtens størrelse i prospektet! Spørsmål om prisavslag er selvsagt høyst diskutabelt med et så stort avvik, men da Andrea og Richard nå ønsket å trekke seg fra kjøpet  gikk vi ikke videre med dette.

Alt i alt en lykkelig slutt, men ikke uten stress og bekymringer for Andrea og Richard.

De har nå hatt en lang ferie før vi fortsetter boligjakten sammen, fortrinnsvis en brukt bolig denne gangen

Søk profesjonell hjelp.

De sier dette om opplevelsene med nyboligmarkedet:

“Vi er glade for at vi fant frem til Boligkjøpsmegling og fikk profesjonell hjelp til avklaringer og til å pushe på utbygger.  Og ikke minst ivareta våre interesser som kjøpere.  Det er slettes ikke enkelt å kjøpe en bolig du ikke kan se eller føle på. Megleren som selger en ny bolig jobber for utbygger og ivaretar ikke nødvendigvis dine interesser når du skal kjøpe.”

 

 

 

Kommentarer (0)