Eiendomsmeglers rolle – fortsatt ja takk begge deler?

Av: Dato: Boligmarkedet

Et sentralt prinsipp i loven som regulerer eiendomsmeglers rolle og utøvelse av salgsoppdraget er at han eller hun skal “dra omsorg for begge parters” interesser.  Vil denne bestemmelsen stå seg i fremtiden og hvordan er dette regulert i andre land?

Best mulig pris er blitt viktigst

Eiendomsmegler skal opptre som mellommann i bolighandelen  og bringe parter sammen. Forventninger rundt denne rollen er nok bakgrunnen for at prinsippet om å dra omsorg for alle parters interesser ble innført i loven.  Og det ligger i sakens natur at for å kunne få solgt en bolig er det nødvendig å gi korrekte og utfyllende opplysninger om boligen samt yte service også overfor kjøper.  Så her blir begge parter tilgodesett.

En mer kompliserende faktor er at provisjonen blir betalt av selger og at jakten på den høyeste prisen er blitt mer og mer fremtrende de senere år i takt med nordmenns lyst og vilje til å investere i bolig.  Det har gjort at det i følge undersøkelser er mange som mener at eiendomsmegler først og fremst ivaretar selgers interesser.

Look to Denmark

Lovreguleringen av eiendomsmeglerens rolle er svært forskjellig i ulike land.  Noen steder opptrer eiendomsmegler som mellommann, andre steder har selger og kjøper en hver sin megler.

I vårt naboland Danmark har de siden 1993 hatt en lov som fastslår at “eiendomsmægleren skal rådgive sælgeren og varetage sælgerens behov og interesser.”
Videre : “ingen må være repræsentant for både selger og køber i samme handel”

Og nylig har de fått tilføyd dette i loven:
Hvis køberen ikke bistås af egen rådgiver, skal ejendomsmægleren oplyse køberen om mulighed for at søge bistand”

Altså en helt annen tilnærming enn her i Norge.   Her skilles det klart mellom det å være selgers og kjøpers partsrepresentant, og det oppfordres til at kjøper skal ha en egen rådgiver.

I Norge ser det ut til at man lever greit med dagens prinsipp om “å ivareta begge parters interesser”, da dette sjelden eller aldri er oppe til debatt.

Boligkjøpsrådgivning skaper balanse

Jeg skal ikke stå i bresjen for at en endring av loven er påkrevet selv om vi som første meglerkjed tilbyr boligkjøpsrådgivning.   Selv med dagens lovverk er det gode rammebetingelser for å kunne være kjøpers partsrepresentant.   Dette fordi mange etterspør hjelp som megler ikke rekker å ivareta, og fordi mange kjøpere ser seg best tjent med å ha en rådgiver som kun representerer deres interesser .

Men hvem vet:
endringer skjer raskt og det er spådd store forandringer i fremtidens eiendomsomsetning.  Ikke minst i forhold til teknologisk utvikling,  men også tiltak for å styrke forbrukernes stilling er i fokus.

Vi i Boligkjøpsrådgiver Krogsveen hilser utviklingen med økt fokus på rådgiver rollen velkommen.

Og vi er stolte over å være tidlig på banen med å tilby kjøper profesjonell hjelp i bolighandelen.

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Nå kan vi “nesten” stole på prisantydningene i Oslo markedet

Av: Dato: Boligmarkedet

Etter påtrykk fra Forbrukerombudet og Eiendomsmeglerforbundet ser det ut til at den voldsomme underprisingen av boliger i Oslo markedet har bedret seg noe i løpet av november.

Fint at kjøperne nå snart kan begynne å stole på prisantydningene fra meglerne og slipper å ha master i boligpriser for å slippe å gå på visninger på boliger de ikke har råd til.

Det ser også ut til at markedsføring av boliger “solgt hundretusener over prisantydning” også har avtatt en god del.

Bra!

Stor variasjon mellom bydelene

Men prisingen fra byens meglere kan ikke friskmeldes helt.   I noen av de mest attraktive delene av byen ser vi at differansen mellom prisantydningen og salgspris fremdeles er oppe i 10%.

Det er for mye, selv med hete budrunder og lite utvalg av boliger til salgs.

Avvikene fordeler seg slik på de ulike bydelene:

Oslo: +8,50%

Alna: +9,80%
Bjerke: +8,90%
Frogner: +7,40%
Gamle Oslo: +8,40%
Grorud: +7,70%
Grünerløkka: +8,80%
Nordre Aker: +9,70%
Nordstrand: +8,40%
Sagene: +10,00%
St Hanshaugen: +9,80%
Stovner: +6,50%
Søndre Nordstrand: +7,30%
Ullern: +6,10%
Vestre Aker: +6,30%
Østensjø: +8,80%
Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no

Les mer om saken i artikkel fra DN

 

På boligjakt?  Pluss på noen prosenter eller spør en boligkjøpsrådgiver!

Bruker du denne tabellen har du en tommelfinger regel å følge når du titter på leiligheter.  Pluss på den angitte prosenten på prisantydningen så får du en pekepinn på hvor mye du må betale for å kunne nå opp i budrunden.

 

MEN ikke bruk dette blindt:

Det kan være store forskjeller mellom boligene og innen bydelene.

Lurer du på hva den virkelige markedsverdien er på en bolig du har tenkt å se på, er du velkommen til å ta kontakt så skal jeg gi deg en kjapp markedsvurdering.

 

Les også:  Lokkepriser – boligmarkedets dopingmiddel?

 

 

Kommentarer (0)

Er dagens boligkjøpere bevisstløse i gjerningsøyeblikket?

Av: Dato: Boligmarkedet


Dersom du har kjøpt bolig noen gang har du sikkert følt på den boblende gleden det er å få seg sitt eget hjem.  Samtidig er du kanskje litt bekymret.  Har jeg gjort et riktig kjøp eller tatt meg vann over hodet?

Da er du nok en typisk boligkjøper.  Som boligkjøpsrådgiver føler jeg først og fremst på gleden ved å hjelpe folk med å kjøpe boligen de ønsker seg.  Under prosessen forsøker jeg å gjøre dem så trygge som mulige på beslutningene de tar.  Da vet de at kjøpet bygger på velfunderte avveininger.

Samtidig kan ikke et boligkjøp kobles fra følelser, ønsker og personlige preferanser, og en viss galskap eller risikovilje.  Noen påstar at man må være en smule “bevisstløs i gjerningsøyeblikket” for å kjøpe en bolig i dagens marked.

Spøk til side.

Hva er det som kjennetegner flertallet av dagens boligkjøpere?

  • De påvirkes av det lave rentenivået og tenderer til å kjøpe dyre boliger som følge av dette
  • De er risikovillige
  • De er bekymret over prisutviklingen og usikkerheten i boligmarkedet
  • De opplever at det er enkelt å få finansiering med unntak av unge under 29 år som trenger hjelp
  • De vil gjerne kjøpe bolig i kommunen eller området de bor i fra før
  • De synes at beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon og tilgjengelighet er viktig
  • De er opptatt av et godt bomiljø men ikke spesielt selektive i forhold til sammensetningen av folk
  • De vil kjøpe bolig fordi de trenger større plass, en mer praktisk bolig eller fordi livssituasjonen har endret seg
  • De ønsker god standard og kan tenke seg å pusse opp litt
  • De er opptatt av utsikt og solforhold

Kilde:  Krogsveen Boligkjøperindeks – les mer om resultatene her.

Usikkerhet

Undersøkelsen viser altså at folk er risikovillige, men samtidig også usikre på boligmarkedet.  Det kan være årsaken til at veldig mange i samme undersøkelse sier at de kunne ønske seg å få hjelp av en uavhengig kjøpsrådgiver .

vinduet

Bruker lang tid på boligkjøpet

Flertallet av boligkjøperne har vært på markedet i mer enn 6 måneder, hele 25% har vært på leting i ett til 4 år.  Det tyder på at boligkjøp er komplisert og at det kan være vanskelig å holde fokus.

Denne uken har jeg landet to gode boliger for mine kunder, en i Oslo og en i Bærum.   Jeg blir kjempe lykkelig hver gang vi klarer å komme i mål. Ikke bare fordi de har skaffet seg boligen de ønsker seg, men fordi prosessen oppleves som effektiv, fokusert og lærerik for begge parter.

Målet er å skape trygghet

Mitt svar på om boligkjøperne er bevisstløse i gjerningsøyeblikket er:

Nei, men de ofte veldig usikre.

Naturlig nok, da boligkjøp er komplisert og står om store verdier.

I hver eneste sak jeg gjennomfører som boligjøpsrådgiver erfarer jeg noe nytt om ting som boligkjøpere bør være obs på.  Både i forhold til opplysninger og tilstand på boligen og salgsmetodene som brukes.

Det gir inspirasjon til å dele erfaringene her på bloggen, slik at du kan bli en tryggere boligkjøper.

Håper derfor du fortsetter å følge meg.

 

 

Kommentarer (0)

Hvor mye klarer de unge å betale?

Av: Dato: Boligmarkedet

DN meldte for noen dager siden at boliglånsforskriften fra i fjor ikke har hatt vesentlig innvirkning på unges kjøp av bolig,  Gruppen 25 – 29 år henger fremdeles med.  Men jeg må spørre meg selv: Hvor lenge vil det vare?

Årsaken til at de unge fremdeles klarer å kjøpe skal være at bankene har brukt kvoten hvor de har lov til å gi lån utenfor kriteriene nesten utelukkende på førstegangskjøperne.  Dermed har de klart å skaffe seg finansiering, noen med hjelp av foreldre vil jeg tro.

100.000 pr m2 – den nye normalen?

Jeg synes det er bra at de unge blir prioritert av bankene, men må si at jeg er bekymret over prisutviklingen på de minste boligene i Oslo. I forbindelse med arbeid for førstegangskjøper satt jeg i går opp en tabell over gjennomsnittlig m2 pris pr dato for leiligheter opp til 30 m2 i de ulike bydelene.   I de sentrale bydelene ligger prisen på godt over 100.000 pr m2, drabantbyområder 15 – 20 min med T-bane fra sentrum ligger på rundt 80.000 pr m2 og rundt 60.000 pr m2 i de ytterste bydeler.  Det er HØYT og stigningen skjer så raskt at det er svært vanskelig å forutsi hva prisen ender på.

Er 3 mill nok til å få kjøpt seg en bolig?

Min kunde og jeg har nå reorientert oss på størrelse beliggenhet  to – tre ganger.  Nå går det snart på om det i det hele tatt er mulig å skaffe seg en bolig i Oslo til en pris rundt 3 mill.  Vi har vært rett i nærheten noen ganger så vi har fremdeles trua, men det er skremmende å registrere utviklingen.

Hva som kan gjøres skal jeg ikke komme inn på her.  Det er i alle fall åpenbart at etterspørselen er langt høyere enn tilbudet

Håper det ikke til slutt ender med at de unge ikke får mulighet til å bosette seg i egen bolig i  byen de er vokst opp i og er glad i.

Det var dagens hjertesukk….

I morgen fortsetter boligjakten.

 

Kommentarer (0)