Lokkepriser – boligmarkedets dopingmiddel?

Av: Dato: Boligmarkedet

Da er jeg nødt til å skrive om lokkepriser igjen.  Siden mitt første blogginnlegg om temaet tidlig i 2015 er forholdene ikke blitt bedre.  Nå er 10 anerkjente meglerfirmaer tatt med buksa nede av Forbrukerombudet i forhold til omfattende bruk dopingmiddelet lokkepris.

Les:  Forbrukerombudet : Ti meglerforetak må svar for lokkepris

De har gjennomgått 1000 boligsalg i sentrale strøk av Oslo i august måned. Og funnet at et flertall av boligene har hatt en prisantydning som er langt lavere enn reell forventet pris.

Forbrukere har klaget naturlig nok.  Ikke lett å være på boligjakt når du ikke kan stole på prisantydningen.

At det er 10 navngitte foretak som er avslørt denne gangen, tror jeg er tilfeldig.  Dette er et generelt bransjeproblem.  Alle har praktisert dette fordi de er redd for å ikke få folk på visning og går i flokk.

Bomerang effekt

En annen ting er at meglere liker å skryte av at de er gode selgere.  Salgspris mange hundre tusen, kanskje til og med en million, over prisantydning hever egoet og en høy salgspris har tradisjonelt vært et kjennetegn på en god megler.  Men når prisantydningen beviselig er for lav og forbrukerne egentlig vet dette innerst inne, tror jeg det kan slå motsatt vei.  Vi får følelsen av at det juks inne i bildet.  Så sannsynligvis skader dette meglerens omdømme mer enn det gavner.

Boligmarkedet trenger ikke kunstig stimulans

Men saken er mer alvorlig enn som så.  Jeg har med egne øyne sett at vanene og forventningene som skapes gjennom underprisingen fører til at budene dras opp unødvendig mye.  Noen føler at de har gjort et kupp når de “bare” må by 500.000 over prisantydning.  Uten egentlig å skjele til den reelle markedsprisen.

Boligprisveksten er sterk nok i seg selv – kunstig stimulans er ikke nødvendig.

Dessuten er det ulovlig å bruke lokkepris.

Problemet er at det er få eller ingen sanksjoner tilgjengelig for en forbruker når han blir utsatt for lokkepris.  Nå antyder Forbrukerombudet at de tenker på å innføre økonomiske sanksjoner.  De kommer i alle fall garantert til å følge opp målingene videre.

Og eiendomsmeglerne har lovet å ta tak i problemet.

La oss håpe forholdene har bedret seg ved neste korsvei.

Selv sender jeg mine kunder ut på visning med en reell markedsvurdering i lomma.

Jeg behøver kanskje ikke å fortelle at den som regel er høyere enn meglers prisantydning, i alle fall sentralt i Oslo.

Les også:    Hva kan du gjøre når boligen er underpriset

 

 

 

 

Kommentarer (0)

De som kjøper bolig for å bo blir ikke prioritert

Av: Dato: Boligmarkedet

Etter at neste års statsbudsjett er lagt frem, kan vi konstatere at det ikke er politisk vilje til å prioritere de som vil inn på boligmarkedet for å bo.

Primærboligen er vernet

De fleste er enige i at primærboligen skal vernes fra skatt og annen  “styggedom”.  Eier du egen bolig skal du ikke risikere å bli skattlagt hverken for fordelen ved å eie eller av gevinst ved salg.  Riktignok vil verdien av skattefradraget gå ned med 1% til 24% neste år, som en naturlig følge av lavere skatteprosent.

Fremdeles attraktivt å kjøpe sekundærbolig

Når det gjelder sekundærboliger, boliger for spekulasjon og utleie, har mange, i alle fall økonomer og fageksperte,  tatt til orde for å gjøre det mindre attraktivt å eie flere boliger.  Både av hensyn til konkurransen på boligmarkedet og behovet for kapitalinvesteringer i andre deler av økonomien.

Regjeringen har i statsbudsjettet varslet et tiltak som de mener skal kunne dempe lysten til å investere i sekundærboliger.  Det går ut på at gjelden som kan trekkes fra formuen ved sekundærboligen blir redusert med 20% slik at kun 80% av gjeld kan trekkes fra.  Det vil ifølge beregninger kunne føre til økt formueskatt på ca kr 3.000 i året hvis du har en sekundærbolig som koster 4 mill.

Jeg, og mange med meg, tror ikke dette vil føre til at investorer blir mer tilbakeholdne med å kjøpe boliger i Oslo markedet.  Mange investorer finansierer kjøpet med lån og de kommer dermed ikke i formuesskatt posisjon.

Hver fjerde bolig som kjøpes i  Oslo er sekundærbolig

Hver fjerde boligkjøper i Oslo er en investor.  Dette store antallet fører til at ungdom med mindre kapital blir skjøvet ut av boligmarkedet og prisene presses mer opp enn de ellers ville ha gjort.

Finansministeren begrunnet I NRK’s «Debatten» den svake innsatsen for å dempe spekulasjonslysten med at vi ikke egentlig visste hva slags spekulanter vi hadde med å gjøre.

Rene investorer eller foreldre som kjøpte til sine barn.  Å kjøpe til barna blir vel av de fleste oppfattet som mindre spekulativt enn å kjøpe for resalg eller utleie.  Det kan jeg være enig i, idet vi må regne med at barnet til slutt blir eier av boligen.

Les også:
Vi økt boligbygging og forenklinger gi et balansert boligmarked?

Undersøk fakta!

Det jeg synes er underlig er at man funderer manglende tiltak i politikken på antagelser, særlig når fravær av å sette inn virkemidler fører til en svært uheldig boligprisvekst med en usosial profil.

Å finne ut hvem som kjøper sekundærboliger og hvilket motiv de har burde være en smal sak for myndighetene, for eksempel gjennom en representativ undersøkelse.  Svaret vil antageligvis bli at en stor andel av investorene er rent forretningsmessig motiverte.  De er ikke i markedet for å sikre neste generasjon sin egen bolig.  Dersom svaret blir av flertallet av sekundærbolig kjøperne er investorer,  vil det være høyst betimelig å trå til med sterkere lut for å dempe investeringslysten.

Uansett tror jeg at foreldre som kjøper en bolig til barna som en familieinvestering, har litt bredere motivasjon enn de som gjør dette som ren forretning.  De vil dermed kunne tåle en innskjerping av vilkårene for sekundærboliger.

Ikke mye drahjelp til de unge og nyetablerte

De som kunne nyte godt av dårligere vilkår for boliginvestorer, de unge og nyetablerte, kan altså ikke  regne med mye drahjelp med det første.

Isteden vil de risikere å få enda vanskeligere rammebetingelser på nyåret dersom de varslede innstramminger i bankenes fleksibilitet og lånerammer blir innført.

Les også: Investorer danker ut ungdommen på boligmarkedet

 

Kommentarer (0)

Vil økt boligbygging og forenklinger gi et balansert boligmarked?

Av: Dato: Boligmarkedet

På grunn av de galopperende boligprisene i Oslo er boligpolitikk og boligpriser blitt et hett tema. Jeg er ikke imponert over bredden i tiltakene som foreslås.

 Ikke boligmangel?

I de siste dagene er det blitt hevdet at det slettes ikke er boligmangel i Oslo når vi ser at leieprisene flater ut eller går ned. Folk mangler ikke tak over hodet.

Det er nå et større tilbud av leieboliger på markedet enn boliger til salgs. Folk ønsker å kjøpe, i stedet for å leie. Forståelig nok, da det er mer lønnsomt enn noen gang å eie fremfor å leie.

Det som er synd er at pengesterke investorer kjøper opp over 35% av selveierboligene i byen for tiden, og blant annet danker ut ungdom som vil inn på boligmarkedet. I media får foreldre som kjøper til barna sine skylden for de økende prisene.

Fantastisk!

Det må da være bedre at foreldre kjøper for å hjelpe barna inn på boligmarkedet enn at spekulanter kjøper opp for utleie eller gevinst gjennom hurtig resalg.

Les også:  Kan for mange utleieforhold i sameiet skade bomiljøet

Ønsker utbyggerne økt boligbygging?

Politikerne er veldig opptatt av å øke boligbyggingen for å få et balansert boligmarked. Det høres bra ut, og hadde vi hatt nok av varierte nye boliger å selge ville selvsagt prisveksten vært lavere.

Men dette tar tid å gjennomføre. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om utbyggerne ønsker økt boligbygging eller om de heller vil beholde prispresset og bygge indrefileten i sentrale strøk av byen.

Gevinsten havner i utbyggernes lommer

Det har også vært stor satsing på forenklinger av byggeforskrifter for å få ned byggekostnadene.

Vel og bra det, men spørsmålet er om ikke gevinsten fra disse forenklingene havner i utbyggernes lommer. Enhver utbygger med respekt for seg selv og sine eiere, legger prisene på et nivå som markedet tåler, enten det er komplisert eller enkelt byggeri.

Skattlegging er den store stygge ulven

De fleste økonomer peker på at det som kan få bukt med prisveksten er å gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig for eksempel ved skattlegging av å eie egen bolig. Krav til lengre botid før man kan selge uten gevinstbeskatning og endringer eller fjerning av rentefradraget.

Dette er elementer de fleste politikere nødig snakker om. Det kjennes ubehagelig å endre på noe som veldig mange av oss velgere tjener på.

Men det er på tide å ta noen valg, spesielt når det gjelder å sette inn tiltak som prioriterer de som kjøper bolig til å bo i.

Kanskje er det også på tide å se på reglene for hvordan vi omsetter boliger, slik at ikke vanvittige budrunder og overbud fører til at det fester seg et unaturlig høyt prisnivå i markedet?

Les også :  Investorer danker ut ungdommen på boligmarkedet

Denne artikkelen er også publisert på www.boligmani.no

 

Kommentarer (0)

Er boligsalg uten megler bra for kjøperne?

Av: Dato: Boligmarkedet

Forbrukerombudet har i sommer gjennom Dagens Næringsliv vært på banen vedrørende det økende tilbud av “selg selv” tjenester, som nå også tilbys gjennom aktører i eiendomsmeglerbransjen selv.  Det manes til ansvarlighet hos selgerne.  Men hva vil endrede salgsmetoder ha å si for kjøper?

Kjøpers undersøkelsesplikt ved økt selvsalg.

Selgerens opplysningsplikt omhandles i den såkalte “Avhendingsloven”.  I denne er det også  et krav til kjøper som ikke må glemmes – nemlig kjøpers undersøkelsesplikt.

Forbrukerrådet ved Thomas Bartholdsen har tidligere vært en varm tilhenger av “selge selv tjenester” fordi dette kan spare forbrukerne for mye penger i form av redusert meglerhonorar.  Forbrukerombudet derimot, ser ut til å være av en litt annen oppfatning.  Nå retter de en advarende pekefinger til landets boligselgere.  “Husk at når dere selger selv, må dere være klar over det selvstendige ansvaret dere vil ha i forhold til å gi alle relevante opplysninger og konsekvenser i forhold til eventuelle mangler med boligen og påfølgende erstatningskrav”.  Her har meglerne vært en ekstra sikkerhetsventil, selv om vi også ser eksempler på at de kan svikte sin omsorgsplikt.

Dersom det blir mer vanlig at boliger blir solgt uten eiendomsmeglers medvirkning, vil kjøpers undersøkelsesplikt etter min oppfatning kunne bli enda viktigere av to årsaker:

  1.  Du kan ikke være sikker på at selger kjenner til opplysningsplikten og passer på å få med seg alle viktige opplysninger
  2. Dersom det er feil og mangler ved boligen er det kun en part som det kan rettes krav mot ved manglende eller villedende opplysninger.

Dersom du tenker på å kjøpe en bolig som selges uten eiendomsmegler skal du i utgangspunktet ikke være redd for å gjøre dette. Og blir andelen som selges privat betydelig, har du i realiteten kanskje ikke noe valg dersom du skal få den boligen du ønsker deg.

Les også : Er det trygt å kjøpe bolig privat?

Skal forbrukerne overta de profesjonelles rolle?

Forbrukerombudets henstilling til boligselgere som vil selge selv indikerer at kompetansen hos forbrukerne må heves nærmere opp til et profesjonelt nivå.  Hvis ikke vil vi kunne se en økt mengde tvistesaker.

Etter min mening er dette en betimelig påminnelse.  De som føler seg kompetent til å utføre salg og kjøp på egen hånd må selvsagt ha mulighet til dette.  Men det er viktig å huske på at digitale løsninger i seg selv ikke vil gjøre selve boligmarkedet og valgene du skal ta mindre komplisert.

Girl full of doubts and hesitation. Girl looking for the solution. Young woman doing something.

Et balansert boligmarked – mitt drømmescenario

Mitt drømmescenario for fremtidens boligmarked er at selger som eiendomsmegler sin kunde, får “sin bit av kaka” ved at meglerne konsentrerer seg om sin rådgiverrolle og reduserer sine honorarer for de tjenestene som blir digitalisert.

Og – at folk som er i kjøperposisjon ser det som naturlig å engasjere en egen uavhengig kjøpsmegler eller rådgiver. Dette vil gi et balansert og trygt boligmarked for både kjøper og selger.

Det blir spennende å følge utviklingen.

Les også: Hvordan blir fremtidens boligomsetning?

 

 

 

Kommentarer (0)