Hvilke spådommer om boligmarkedet kan du stole på?

Av: Dato: Boligmarkedet

Jeg er tilbake fra en god ferie i dag og min første tanke er å få litt oversikt over boligmarkedet fremover.   Det er veldig viktig å følge med på utviklingen for å kunne gi våre kunder de beste rådene. Men hvilke nyheter, tall og såkalte eksperter kan vi stole på?

Boligmarkedet er ikke en eksakt vitenskap

Å si noe om fremtiden når det gjelder utviklingen i boligpriser er slettes ikke en eksakt vitenskap.  Markedet styres i stor grad av psykologi og forventninger, og disse kan snu på veldig kort tid.  Dette gir igjen utslag i balansen mellom tilbud, etterspørsel og prisutvikling. I tillegg kan offentlige reguleringer og tilgang på kreditt spille en stor rolle, noe vi har sett i vår da restriksjonene omkring krav til egenkapital og belåningsgrad begynte å virke.

Alle er enig om at det er kjøpers marked i Oslo og omegn for tiden.  Noen gode råd om hvordan du som kjøper bør forholde deg i et slikt marked kan du lese om her.

Media melder om godt salg i juli hos de fleste eiendomsmeglerne. Mange småinvestorer har lagt ut utleieboligene sine for salgs for å sikre seg gevinst meldes det også fra en del .  Mange av disse boligene har blitt omsatt i juli,  så kjøpelysten har på langt nær vært fraværende.

Det litt sprikende tilbakemeldinger på hvor mange selgere som har utsatt salget sitt til august. Med fare for påfølgende tilbudsoverskudd og ytterligere fall i prisene.  Noen mener at nettopp dette vil skje, andre mener at det vil skje en utflating og normalisering ganske raskt.

En ekspert er ikke en objektiv størrelse

Det er mange eksempler på at eksperter har tatt feil når det gjelder å forutsi utviklingen i boligprisene og boligmarkedet generelt.  Selv om de baserer seg på statistikk, forskning og gode kunnskaper er det fullt mulig å ta feil. I tillegg til risikoen for at ekspertene feilvurderer er det også et stort innslag av faglig uenighet, noe som gjør det enda vanskeligere for oss å vite hvilke råd man bør lytte til.

Det som slår meg når jeg leser de ulike uttalelsene fra eksperter og aktører i boligmarkedet er at de fleste vinkler sine spådommer om fremtiden i forhold til sin egen agenda.  Om de er utbyggere, investorer, eiendomsmeglere, økonomer eller mediafolk, vil de ofte være farget av sin bedrifts økonomiske interesser, sitt syn på samfunnsutviklingen og hvordan de mener markedet bør reguleres. Og ikke minst hvilke grupper i boligmarkedet de retter seg mot.

Dette er veldig viktig å ha i bakhodet når du skal vurdere hvilke analyser og råd du skal lytte til.

Følg med på statistikk fra eiendomsmeglerbransjen.

Eiendomsmeglerne har i alle år blitt beskyldt for å “snakke opp boligprisene”.  Her har bransjen de siste årene gått i bresjen for å imøtegå dette ved å legge frem seriøs statistikk hver måned sammen med gode og saklige analyser. Uansett om det er dårlig eller godt nytt for boligselgerne.  Derfor vil jeg råde deg til å følge med på statistikk og analyser fra eiendomsmeglerbransjen.

Spennende bolighøst

Som boligkjøpsrådgivere forventes vi å gi velfunderte råd til kjøpere om når det er riktig å kjøpe og til hvilken pris.  Derfor er vi opptatt av å følge nøye med på utviklingen både det store bildet og i det daglige arbeidet i markedet. Kunnskap kombinert med tålmodighet og fravær av kjøpepress i prosessen har så langt vært vellykket i forhold til å oppnå tillit.

Men spåkone er jeg ikke.  Derfor vet jeg ikke sikkert hva som kommer til å skje i månedene fremover.

Men om noen dager har vi boligpristallene for juli.  Det blir spennende!

Få tilgang til løpende prisstatistikk fra Krogsveen  her.

 

Kommentarer (0)

Hva betyr elektronisk tinglysing for deg?

Av: Dato: Boligmarkedet

Tinglysing er en offentlig registrering av avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser. De viktigste avtalene som er gjenstand for tinglysning når det gjelder fast eiendom og bolig er skjøter (dokumenter som overfører og dokumenterer eiendomsrett) og pantobligasjoner(gjeldsbevis som er sikret med pant i fast eiendom). En avtale kan godt være bindende mellom parter selv om den er tinglyst, men ved å tinglyse oppnår du rettsvern overfor utenforstående (tredjemann) og tinglyste rettigheter må respekteres uansett om man kjenner til dem eller ikke.  

 Kan ordnes privat

Det som er som tinglyst i den såkalte “grunnboka” hos Kartverket er det som gjelder. Både profesjonelle og privatpersoner kan sende papirer til tinglysing.  Som regel er det eiendomsmegler som tinglyser skjøter og hjemmelsdokumenter  som overfører eiendommen fra selger og kjøper.  Men også privatpersoner kan gjøre dette. Og du kan for eksempel ordne tinglysingen selv, hvis samboeren skal kjøpe seg inn i boligen din og få en eierandel.

Tinglysingen blir riktig og går raskere

Problemet kan være, dersom du ikke er vant til å sende inn skjøter og, som meg, har skjemaskrekk, at skjøtet blir fylt ut feil eller mangler noen underskrifter.     Da vil det, når Kartverket i Hønefoss får det i posten, bli manuelt behandlet, og dersom noe er feil returnert per post som ikke godkjent. Så er det på’an igjen!
Også profesjonelle aktører som eiendomsmeglere har inntil nå sendt skjøter og annet til tinglysing med post. Da kan det ta opp til en uke å få behandlet saken, og er det feil, hvilket forekommer også her, blir det sendt tilbake for retting og ny postgang.  Med den elektroniske tinglysningen blir det som registreres kontrollert løpende, og feil og mangler blir fanget opp umiddelbart.  I tillegg blir tinglysingen registrert umiddelbart etter at de som skal signere har gjort dette elektronisk gjennom nettbanken.     Kartverket – igang med elektronisk tinglysing

Raskere oppgjør og kortere mellomfinansiering

Når du kjøper en bolig, vil tinglysing av skjøte eller hjemmelsesdokument og pantedokumenter nå skje på følgende måte:

 • Eiendomsmegler registrerer skjøtet eller hjemmelsdokumenter med alle opplysninger direkte mot Kartverket.
 • Selger og kjøper utfører sin signering via nettbanken.
 • I og med at eiendomsoverdragelsen blir tinglyst raskere kan selger få sitt oppgjør raskere.
 • Dersom du selger en bolig som skal være en del av oppgjøret med kjøp av ny bolig, vil den elektroniske tinglysingen gi mindre behov for mellomfinansiering.

Veldig mange som kjøper bolig har en bolig å selge, så dette vil bety en klar forbedring for mange boligkjøpere.

Smidig saksgang

En del saker vil fortsatt bli behandlet manuelt.   Ordningen vil bli faset inn med 50% av sakene i 2017, opp til 80% i 2019.  Sammenlignet med en del andre land har vi en veldig smidig saksgang når det gjelder den formelle overføringen av fast eiendom og tinglysing.  Dette blir vi fortalt av våre utenlandske kunder.

Og med den elektroniske tinglysingen ligger vi enda et hakk foran. Etter hvert vil også privatpersoner kunne ta i bruk elektronisk tinglysing.

Forenklinger ett sted kan ofte føre til endrede rutiner i den andre enden.  Det er derfor spekulert i om eiendomsmeglerne vil slutte å avholde kontraktsmøter med selger og kjøper da dette var møtepunktet hvor man benyttet anledningen til å få de formelle underskrifter.  Med elektroniske løsninger vil dette ikke lenger være nødvendig.

Hva som vil skje med dette vet vi ikke, men det som er sikkert er at dette ikke vil være den eneste digitale forenklingen ved kjøp og salg av eiendom.

 

Les også:   Slik blir fremtidens boligomsetning

 

Kommentarer (0)

Disse ordene brukes mest i boligannonser

Av: Dato: Boligmarkedet

Hvorfor bruke fremmedord når det finnes så mange adekvate synonymer som er plausbible i enhver kontekst?  

Denne setningen hadde jeg stor glede av å lære meg da jeg var ung.

Dette innlegget handler ikke primært om fremmedord, men er en betraktning rundt ord og beskrivelser som ofte ofte går igjen i boligannonser.

Trude Larsen blogger under navnet Boligdama og har mange års erfaring med arbeid med eiendomsmarkedet. Foto: Hans Christian Schrøder

 Super – super

Dette ordet må sies å ligge på topp for tiden.  Et raskt søkt på Finn.no ga 100 treff. Her er et lite utvalg.

 • supersentral
 • superfin
 • superfresh
 • superlekker
 • superpraktisk
 • super beliggenhet
 • super planløsning
 • superstrøken
 • supersjarmerende
 • superherlig

Ordet gir utvilsomt et ekstra puff til adjektivet, men litt variasjon hadde ikke vært av veien.

Lekkert – rålekkert og unikt

Det er ikke tvil om at mange boliger som annonseres, ser veldig bra ut og det er blitt lagt ned mye kroner og arbeid i oppussing.  Når nivået er så høyt på boligstandarden her i landet bør det være en viss terskel for å kalle ting “lekkert”, i alle fall “rålekkert”.

Det er noe individuelt hvor man legger lista, men det kan synes som om det av og til er litt for lett å ty til de aller mest svulstige superlativene.  For meg er rålekkert noe som skiller seg vesentlig fra en pent oppusset bolig.

Ordet unik har mange betydninger, men de fleste av oss kobler det mot “det eneste av sitt slag”, eller noe (noen) som skiller seg spesielt ut.

Da kan det fortone seg noe merkelig at ordet er brukt i 244 av ca. 1.400 annonser i Oslo.

Manglende kreativitet

Boligkjøpere  flest har god dømmekraft og lar seg ikke dupere av fine ord.
Den utstrakte bruken av, og manglende variasjon i superlativer, skyldes nok ei heller en trang til å overselge boligen.

Det må heller settes på kontoen for vanetenkning og manglende kreativitet.

På den annen side ser vi at kreativitet tar overhånd mot det svulstige.  All ære til de som forsøker å skille seg ut med blomstrende beskrivelser, så lenge de står i et visst forhold til virkeligheten.

Riktige opplysninger er viktigst

Det er lett å harselere over meglernes språkbruk i annonser.  Det viktigste er tross alt at salgsmaterialet gir de riktige og lovpålagte opplysningene.  Her har vi sett en kraftig forbedring de senere år, slik at en kjøper som setter seg inn i materialet vil vanligvis få et riktig inntrykk av boligens standard.

Men annonsen er utslagsgivende for beslutningen om å gå på visning, derfor bør den gjenspeile boligen på en god måte.  Dette bør være fullt mulig å kombinere med et selgende budskap.

Kommentarer (0)

Boligprisvekst – har vi snart nådd toppen?

Av: Dato: Boligmarkedet

Uten at det er vist med statistikk spås det nå at boligprisveksten i Oslo området er i ferd med å bremse opp.  La oss håpe det er tilfelle.

Det er også signaler fra meglere om litt færre på visning og mindre hissige budrunder de siste par ukene.  På samme tid er fremdeles få boliger ut for salg, noe som har vært hovedårsaken til den sterke prisveksten. Det funderes også på om nye regler for boliglån slår ut i Oslo markedet

Boligprisvekst fordelt på bydeler

Selve økningen i prisene har vært forbløffende likt når vi ser på bydelene i Oslo, selv om m2 prisen fremdeles varierer mye.  Dette er interessant i forhold til vurdering av hvor det er lurt å kjøpe bolig med tanke på salgsverdi senere.  Holder tendensen med tilnærmet lik prisvekst seg, vil det ha liten økonomisk betydning hvor i byen du velger å kjøpe bolig.

Og meglerne behøver ikke lenger å “flytte” beliggenheten til mer “populære” områder når de annonser en bolig ….

Bydel            Vekst febr             Vekst siste 12 mnd                 Pris pr m2 pr 01.03.17:

Gamle Oslo: Feb: +1,7 prosent. Siste 12 md.: +25,6,1 prosent. Pris per m²: 76.183.

Grünerløkka: Feb: +1,6 prosent. Siste 12 md.: +25,9 prosent. Pris per m²: 78.036.

Sagene: Feb: +1,5 prosent. Siste 12 md.: +24,4 prosent. Pris per m²: 82.067.

St. Hanshaugen: Feb: +1,7 prosent. Siste 12 md.: +24,8 prosent. Pris per m²: 85.396.

Frogner: Feb: +1,6 prosent. Siste 12 md.: +22,8 prosent. Pris per m²: 88.897.

Ullern: Feb: +1,9 prosent. Siste 12 md.: +21,7 prosent. Pris per m²: 72.833.

Vestre Aker: Feb: +1,1 prosent. Siste 12 md.: +20,4 prosent. Pris per m²: 66.785.

Nordre Aker: Feb: +1,0 prosent. Siste 12 md.: +23,1 prosent. Pris per m²: 76.738.

Bjerke: Feb: +1,9 prosent. Siste 12 md.: +24,9 prosent. Pris per m²: 59.637.

Grorud: Feb: +1,8 prosent. Siste 12 md.: +24,9 prosent. Pris per m²: 51.285.

Stovner: Feb: +1,3 prosent. Siste 12 md.: +18,5 prosent. Pris per m²: 43.476.

Alna: Feb: +1,9 prosent. Siste 12 md.: +23,7 prosent. Pris per m²: 52.390.

Østensjø: Feb: +1,6 prosent. Siste 12 md.: +25,7 prosent. Pris per m²: 59.179.

Nordstrand: Feb: +1,5 prosent. Siste 12 md.: +22,9 prosent. Pris per m²: 61.127.

Søndre Nordstrand: Feb: +1,5 prosent. Siste 12 md.: +21,3 prosent. Pris per m²: 43.517.

Kilde: Eiendom Norge.

Tør vi håpe på et større volum ?

En viktig nøkkel for at boligkjøperne skal lykkes i boligjakten er at det er nok ledige boliger på markedet.  I tillegg må de være oppnåelige i forhold til pris.  Ferdigstilling og bygging av nye boliger er også en viktig faktor.  Det vil bli ferdigstilt en god del nye boliger i den nærmeste tiden.  Samtidig legges også stadig nye prosjekter ut for salg.  Noen stikkprøver vi har foretatt, tyder på relativt stive priser sammenlignet med brukte boliger.  La oss håpe at utbyggerne, beruset at det gode markedet, ikke legger seg så høyt at nyboligsalget stopper opp.

Vi har fått signaler fra meglere i bruktboligmarkedet om at oppdragsmengden har bedret seg den siste tiden.  Dermed kan vi kanskje håpe på et lite “vårslepp”.

Dempet prisvekst er ikke farlig.

Uansett om prisveksten skulle dempe seg skal du ikke være redd for å kjøpe bolig.  Jo mer markedet normaliserer seg jo mer stabil blir boligprisutviklingen, noe som er en fordel for både kjøper og selger.
Du skal alltid ha et visst tidsperspektiv når du går inn i boligmarkedet eller skifter bolig.

Som boligkjøpsrådgivere er vi fornøyd dersom prisstigningen blir lavere og tilbudet blir større.  Dermed kan vi hjelpe enda flere til å få den boligen de ønsker seg.  Boligkjøp vil fremdeles kreve sin mann og kvinne da prisnivået allerede er blitt så høyt at det gjelder å være både smart og tilpasningsdyktig.

Les også:   It’s complicated -hva må en stakkar gjøre for å få kjøpt seg en bolig

 

 

 

Kommentarer (0)